KH Group N.V. : Trading update 3e kwartaal 2015


AMSTERDAM, 20151105 --
Highlights derde kwartaal
• Daling omzet met 1,4% naar € 335,5 miljoen, autonome omzetdaling 4,0%.
• Omzetstijging bij Building Solutions 10,7% en Telecom Solutions 2,3%.
• Omzetdaling Industrial Solutions met 11,0%, in lijn met lagere orderintake in voorgaande kwartalen.
• Stijging EBITA met 7,4%, gedragen door forse stijging bij Building Solutions mede door goede bijdrage acquisities.
• ROS stijgt naar 11,3% door brutomargeverbetering in alle segmenten.
• Nettowinst voor amortisatie stijgt met 7,8%.


Highlights eerste negen maanden
- Stijging omzet met 2,9% naar € 1.025,7 miljoen, autonome omzetdaling 1,3%.
- EBITA gestegen met 17,0% door acquisities en focus op verticale groeimarkten met hogere marges.

Outlook
Handhaving verwachting voor geheel 2015: Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, tussen € 93 en € 98 miljoen (2014: € 86,3 miljoen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "Ondanks de daling van de omzet als gevolg van de lagere orderintake binnen Industrial Solutions, liet het resultaat van geheel TKH een verbetering zien. De hogere marges die binnen de verticale groeimarkten gerealiseerd worden, droegen hier sterk aan bij. Building Solutions liet een prima prestatie zien in het derde kwartaal door zowel de bijdrage van acquisities als een gezonde autonome groei. Door brutomargeverbeteringen in alle Solutions-segmenten, steeg de ROS naar 11,3%. Binnen het segment manufacturing systems werd in het derde kwartaal een toename van de orderintake gerealiseerd, ondanks de nog immer grote terughoudendheid voor investeringen in China. Er zijn daarbij goede vorderingen gemaakt in de positionering binnen de top 5 bandenbouwers.”

Zie het persbericht in pdf-format: Engels, Nederlands.


Deel: ' KH Group N.V. Trading update 3e kwartaal 2015 '
Lees ook