Ingezonden persbericht


Eemland Bereikbaar Pas; de oplossing voor grootschalige wegwerkzaamheden in regio Amersfoort

Op donderdag 29 september jl. vond de kick-off bijeenkomst van de Eemland Bereikbaar Pas plaats bij ASR in Amersfoort. De heer Frans de Kock van Rijkswaterstaat heeft een toelichting gegeven op de geplande wegwerkzaamheden in de regio Amersfoort en de hinder die de weggebruiker hiervan gaat ondervinden. De Eemland Bereikbaar Pas is een oplossing voor deze hinder. Een aantal vooraanstaande werkgevers uit de regio Amersfoort heeft tijdens deze bijeenkomst een contract voor afname van de pas getekend. De pas biedt werknemers de mogelijkheid om onbeperkt gebruik te maken van het openbaar vervoer van Connexxion in de regio Amersfoort en van OV-fiets op meer dan 200 locaties door heel Nederland.

De komende jaren wordt er in de regio Amersfoort flink aan de weg gewerkt. De onderhoudswerkzaamheden aan de A28 en de voorbereidingen voor de wegverbreding die sinds eind september 2010 worden uitgevoerd, zorgen voor meer hinder voor het verkeer. De bereikbaarheid komt onder druk te staan en daar zal ook het bedrijfsleven hinder van ondervinden.

Om ervoor te zorgen dat de regio Amersfoort wel bereikbaar blijft, biedt Utrecht Bereikbaar bedrijven een goedkoop vervoersalternatief met de Eemland Bereikbaar Pas. Dit is mogelijk dankzij de gezamenlijke inzet van zowel de overheden als het georganiseerde bedrijfsleven in de regio Amersfoort.

De Eemland Bereikbaar Pas is een persoonsgebonden pas die werkgevers uit de regio Amersfoort hun werknemers kunnen aanbieden als vervoersalternatief voor woon-werkverkeer. Pashouders kunnen 7 dagen per week reizen met het openbaar vervoer, uitgevoerd door Connexxion, in de regio en kunnen daarnaast gebruikmaken van OV-fiets op meer dan 200 locaties door heel Nederland.

Voordelen Eemland Bereikbaar Pas
De voordelen van de pas zijn onder andere een besparing op de reiskosten(-vergoeding), vermijden van files, positieve bijdrage aan het terugdringen CO2-uitstoot en een oplossing voor parkeerproblemen.

Informatie
Op www.utrechtbereikbaar.nl staat alle informatie over de Eemland Bereikbaar Pas

Deel: ' Kick-off bijeenkomst Eemland Bereikbaar Pas '
Lees ook