HE

24 november 1999
99.068b

KienhuisHoving start leerstoel aan Hogeschool Enschede

Op woensdag 1 december aanstaande wordt door de voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Enschede, dr. A. Peters en notaris mr. J.J. Gambon van KienhuisHoving Advocaten en Notarissen te Enschede een partnershipovereenkomst gesloten onder de titel "Kienhuis Hoving Leerstoel".
Ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis zal dr. J.W. van Zundert, universitair hoofddocent Bestuursrecht en tevens als adviseur verbonden aan KienhuisHoving, een lezing houden over "Juridisering".

Onder de noemer KienhuisHoving Educatie Partner wordt door KienhuisHoving enerzijds en de Hogeschool Enschede anderzijds vormgegeven aan hun gemeenschappelijk belang bij het beroepsgericht opleiden van juridisch-economisch geschoolde en communicatief ingestelde hbo'ers.
Dat gebeurt door middel van een aantal activiteiten die KienhuisHoving samen met de opleidingen Management, Economie en Recht en Fiscale Economie gaat ontwikkelen. Zo raakt KienhuisHoving betrokken bij de beroepsvorming van hogeschoolstudenten door middel van een lectoraat. Daarnaast kunnen studenten na het tweede jaar van de opleiding een tweejarig werk- en studietraject volgen bij KienhuisHoving. Onder de noemer Educatieve Varia wordt er ter stimulering van het kwaliteitsbewustzijn van de studenten voor een goede afstudeeropdracht jaarlijks de "Melchior Winhoff Scriptieprijs" uitgereikt. De naam is ontleend aan de eerste rechtsgeleerde die in de Middeleeuwen een juridisch commentaar heeft gepubliceerd op het Twents landrecht. Ter versteviging van de band tussen het hoger beroepsonderwijs en het werkveld worden er verder symposia georganiseerd en kunnen docenten bedrijfsstages volgen bij KienhuisHoving.

laatste wijziging gemaakt op: 26-11-99

Deel: ' KienhuisHoving start leerstoel aan Hogeschool Enschede '
Lees ook