Kiezen gered van extractie met HealOzone


Mondplaatje en implantaten niet nodig

SNEEK, 20080312 -- Vijf kiezen moesten getrokken worden van deze 58-jarige mevrouw. Mevrouw zag er als een berg tegenop om met een mondplaatje en een complete gebitsprothese verder door het leven te moeten gaan. Voor implantaten was nauwelijks ruimte in de kaak. De wanhoop nabij richtte deze dame zich tot de praktijk OzonTandZorg, waar met HealOzone wordt gewerkt. Erg veel kans op succes kon niet worden gegeven. De vijf kiezen wiebelden hevig in de kaak. Toch bracht HealOzone voor deze mevrouw een zeer bevredigend resultaat.

Voorzichtige start, goede resultaten
Zonder al te hoge verwachtingen werd een begin gemaakt met HealOzone-behandelingen. De aangetaste kiezen werden niet getrokken. De aantasting van de tandwortel was dermate ernstig dat het tandvlees diep was teruggetrokken. Voordeel is dan wel dat de HealOzone zeer dicht bij de ontstekingshaard kan worden toegediend. Meer dan een jaar werd mevrouw om de drie maanden behandeld. Geleidelijk stabiliseerde de situatie. Mevrouw heeft tot haar vreugde alle vijf de kiezen kunnen behouden. De vooruitzichten zijn gunstig. Zoals het nu gaat kan mevrouw wel 96 jaar worden met de kiezen en tanden die ze nu heeft.

Bacterin bestrijden voorkomt tandverlies
Regulier tandheelkundig zag de situatie van mevrouw er tamelijk hopeloos uit. Evenwel blijven het de bacterin die tandbederf aantasting veroorzaken, met verlies van gebitselementen tot gevolg. Met HealOzone worden ziekteverwekkende bacterin verwijderd, waardoor de kies zelf kan blijven zitten. Hoewel dit omschreven geval extreem is, is het in verreweg de meeste gevallen nu met HealOzone mogelijk om het trekken van tanden en kiezen vanwege tandbederf te voorkomen.


Deel: ' Kiezen gered van extractie met HealOzone '
Lees ook