Gemeente Hilversum´Kiezen voor kansen´ geeft richting aan welzijnsbeleid Hilversum
Eén dezer dagen ontvangen de Hilversumse welzijnsinstellingen een uitnodiging om te reageren op ´Kiezen voor kansen´, het advies dat het Utrechtse adviesbureau Stade onlangs uitbracht over het lokale welzijnsbeleid. Naar aanleiding van het rapport houdt de verantwoordelijk wethouder, W.A. van der Spek, op 17 en 18 april spreekuur.

Dit hebben burgemeester en wethouders van Hilversum vandaag besloten. Mede op basis van de reacties zal het college het advies binnen enkele weken van een eigen standpunt voorzien en het welzijnsbeleid, inclusief een financiële onderbouwing, voor de komende jaren vaststellen.

Vorig jaar maart koos de gemeente ervoor niet op onderdelen, maar voor het totale welzijnsterrein beleid te ontwikkelen. Dit beleid zou dan betrekking moeten hebben op onder meer maatschappelijke opvang en verslavingszorg, maatschappelijke participatie (sociaal cultureel werk, jongerenwerk), kinderopvang en gezondheidszorg. In ´Kiezen voor kansen´ adviseert Bureau Stade:


- dat de gemeente op het gebied van welzijn zèlf de regie voert en een samenhangend, niet versnipperd aanbod ontwikkelt;
- dat de sociale infrastructuur, zeg maar het totale aanbod aan voorzieningen, wordt ingericht aan de hand van vier O's: Opvang en ondersteuning, Ontmoeting (leefbaarheid in buurten bijvoorbeeld), Ontplooiing en Ontspanning;

- dat onderscheid wordt gemaakt tussen een basisaanbod en een specifiek aanbod van voorzieningen Het basispakket ligt voor langere termijn vast en omvat onder meer sociaal cultureel werk in de wijken, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, vormen van kinderopvang en een bepaald minimum aan accommodaties in de stad. In het specifieke pakket zitten allerlei doelgroep- of probleemgerichte activiteiten. Deze één- of meerjarige projecten worden nauwlettend gevolgd op behaalde resultaten.
- dat het beleid zich onder meer moet richten op een aantal kwetsbare groepen, zoals oudere ouderen (boven de 75 jaar), kwetsbare jongeren, moeilijk bemiddelbare en langdurig werklozen.

´Kiezen voor kansen´ ligt tot 29 april ter inzage in het de burgerleeszaal van het raadhuis en in de bibliotheek aan de ´s-Gravelandseweg. Belangstellenden voor het spreekuur van wethouder W.A. van der Spek kunnen dit kenbaar maken bij de heer P. Verdonk (tel. (035) 629 24 09). De spreekuren vinden plaats op 17 april (11.00
- 16.00 uur) en 18 april (16.00 - 19.00 uur).

Deel: ' 'Kiezen voor kansen' richting welzijnsbeleid Hilversum '
Lees ook