Kiezers SP en PVV: ‘Onderhandelen met kabinet mag’

Redactie EenVandaag

19-3-2015

Kiezers SP en PVV: ‘Onderhandelen met kabinet mag’

D66 achterban: ‘nieuwe eisen stellen’

Veel mensen die gisteren op de SP of de PVV stemden vinden dat hun partij best met het kabinet kan gaan praten over steun in de Eerste Kamer. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 13.000 mensen. Tweederde van de ondervraagde SP (71%) en PVV (64%) kiezers zijn van mening dat hun partij per wetsvoorstel mag gaan onderhandelen met het kabinet.

Geen C4 of C5

Nu nog helpen D66, de ChristenUnie en de SGP het kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer in ruil voor invloed op het beleid. In de nieuwe Eerste Kamer zijn deze vijf partijen hun meerderheid kwijt. In het onderzoek werd aan de achterban van de overige partijen de vraag voorgelegd of hun partij zich bij de C3 zou moeten aansluiten om principesteun te geven. Geen van deze kiezersgroepen ziet dit zitten. Wel zien ze mogelijkheden om te onderhandelen. De ondervraagde CDA-kiezers zitten op de lijn van Buma: 78 procent is bereid per wetsvoorstel te onderhandelen met het kabinet. Onder de achterban van GroenLinks ligt dit percentage op 82 procent. Ook onder de mensen die gisteren 50PLUS of Partij voor de Dieren stemden is draagvlak om te onderhandelen met de coalitie.

Winst verzilveren

De achterban van D66 ziet graag dat de winst die de partij boekte bij de Provinciale Statenverkiezingen verzilverd wordt. Tweederde (67%) van de deelnemende D66-stemmers vindt dat hun partij nu hardere eisen moet stellen aan de samenwerking met het kabinet. Ze zien graag dat de coalitie hen tegemoet komt op het gebied van belastingherziening, bezuinigingen op de overheid en onderwijs.

Vanavond in EenVandaag presenteert Marielle Koekenbier de uitslagen van dit onderzoek.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 23500 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op donderdag 19 maart 2015. De achterban van de politieke partijen is gemeten naar hun stemgedrag bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden. De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Deel: ' Kiezers SP en PVV ‘Onderhandelen met kabinet mag’ '
Lees ook