BOVAG

Kwartje van Kok afschaffen

Kiezers stemden ook voor teruggeven Kwartje van Kok

BOVAG en RAI vinden dat een nieuw kabinet snel moet besluiten het Kwartje van Kok van de motorbrandstofaccijns af te halen. Zowel CDA als de Lijst Pim Fortuyn (LPF) hebben vóór de verkiezingen laten weten dat zij vinden dat dit kwartje aan de automobilist moet worden teruggeven. De LPF heeft dit zelfs als officieel standpunt op zijn website staan.
'Nu zij aan de macht komen, zullen ze deze belofte moeten waarmaken,' zeggen BOVAG en RAI. 'Want daar mag de kiezer toch op zijn minst op rekenen.'

Met het Kwartje van Kok werd in 1991 de belasting op motorbrandstoffen verhoogd om een gat in de rijksbegroting te dichten. Sindsdien betalen automobilisten en motorrijders nog steeds deze verhoging, terwijl er al jaren geen sprake meer is van een begrotingstekort. Per jaar ontvangt de overheid nu bijna 750 miljoen euro aan accijns en extra BTW als gevolg van het kwartje. Sinds de invoering in juli 1991 leverde het kwartje de schatkist meer dan 7,7 miljard euro op. Hoewel er in de loop der jaren verschillende campagnes en acties zijn gevoerd om dit kwartje weer van de brandstofprijs af te krijgen, hebben de paarse kabinetten hier nooit aan willen toegeven. Niet alleen de weggebruikers betaalden meer, ook de pomphouders in de grensstreek betaalden het gelag. Zij moesten met lede ogen de gevolgen van het tanktoerisme aanzien in de vorm van lagere omzetten en minder inkomsten omdat hun klanten benzine en diesel over de grens gingen kopen.

'Nu de machtsverhoudingen totaal zijn gewijzigd, rekenen de weggebruikers en de pomphouders erop dat de partijen CDA en LPF die de afgelopen maanden hun kiezers beloofd hebben zich sterk te maken voor het teruggeven van het kwartje dit ook zullen waarmaken,' zeggen BOVAG en RAI.

EINDE BERICHT

Deel: ' Kiezers stemden ook voor teruggeven Kwartje van Kok '
Lees ook