P E R S B E R I C H T

Kijktijd TV loopt verder terug bij surfend Nederland

Grootste zenders 14% minder bekeken

Het Media Loket heeft in samenwerking met Intomart wederom een analyse uitgevoerd op de kijkcijfers van het CKO over de maand april 1999, om na te gaan in hoeverre mensen, die thuis een aansluiting op Internet hebben, meer of minder TV kijken.

In april 1998 was al eerder een analyse gemaakt. Hieruit bleek dat surfers 11,5% minder TV kijken dan niet-surfers. Het ging hier eveneens om de kijkcijfers voor Ned. 1,2 en 3, RTL 4 en 5, Veronica en SBS 6. Nu zijn voor de cijfers over april 1999 ook de zenders NET 5, FOX en TMF meegenomen, alsmede de totale kijktijd van TV.

Het blijkt dat het korter naar TV kijken onder surfers geheel ten koste gaat van het kijken naar de zeven grootste zenders:

 
Tabel 1: Verdeling kijktijd in minuten (april 1999):

Tot. 13+ Surfers Verschil in min. in % TV Totaal 170 153 17- -10% 7 zenders* 127 110 17- -14% overige zenders 43 43 0- 0%


* Ned. 123, RTL4 en 5, VOO en SBS 6


Bron: Het Media Loket/Intomart

De gemiddelde Nederlander van 13 jaar en ouder keek in april 1999 gemiddeld 170 minuten per dag naar TV. Daarvan keek hij/zij 127 minuten naar de zeven grootste zenders (Nederland 1,2 en 3, RTL 4 en 5, Veronica en SBS 6), en 43 minuten naar de overige zenders. De surfer keek in totaal 10% minder TV dan de gemiddelde Nederlander (153 minuten per dag), een keek slechts 110 minuten per dag naar de zeven grootste zenders. Maar de surfer keek gemiddeld ook 43 minuten per dag naar de overige zenders. De kortere kijktijd gaat dus geheel ten koste van de zeven grootste zenders.

RTL 4 herstelt zich, SBS 6 levert in

Wanneer we de cijfers uit april 1998 en april 1999 vergelijken (tabel 2) zien we dat met name RTL 4 redelijk herstellende is, en dat SBS 6 zwaar kijktijd moet inleveren bij de surfers. Ook bij Veronica loopt de kijktijd terug, maar deze zender weet nog een index van de rond de 100 te handhaven. In totaal kijken de surfers dus 14% minder lang naar de zeven grote zenders. In april 1998 was dit nog 11,5%.

 
Tabel 2: Indexcijfers gemiddelde kijkdichtheden surfers april 1999, april 1998 naar zender (Totaal 13+ = 100):

April '99 April '98
Ned1 85,3 86,8
Ned2 79,4 77,8
Ned3 89,0 89,5
RTL4 81,7 73,7
RTL5 97,7 99,2
SBS6 88,6 114,5
VOO 100,5 112,4
Bron: Het Media Loket/Intomart


Vroege avond loopt verder terug, prime time beperkt schade

Verder is gekeken naar het tijdstip waarop de surfers wel of niet naar de zeven grootste zenders van Nederland kijken, in vergelijking met de totale populatie in Nederland. Het blijkt dat met name tussen 's middags vier uur en 's avonds acht uur minder gekeken wordt door de surfers. In vergelijking met een jaar geleden herstelt prime-time zich licht. Een jaar geleden keken de surfers 20% minder in het tijdvak van acht tot half elf 's avonds, nu is dit teruggelopen naar ruim 13%.

 
Tabel 3: Indexcijfers gemiddelde kijkdichtheden april 1999, april 1998 naar tijdvak (Totaal 13+ = 100)

April '99 April '98

Hele dag 86,4 88,5

7-12 uur 94,7 91,1
12-16 uur 86,6 99,4
16-20 uur 79,4 85,2
20-22.30 uur 86,6 81,8
22.30-2 uur 94,4 102,5

Bron: Het Media Loket/Intomart (basis: Ned. 1 t/m 3, RTL 4 en 5, Veronica en SBS 6)


Vorig jaar bleek er nog een tijdvak te zijn waarin surfers meer TV keken dan niet surfers, maar dat is nu niet meer het geval. Ook het late tijdvak van half elf tot twee uur 's nachts kent een index die onder de honderd ligt.
 
Tabel 4: Indexcijfers gemiddelde kijkdichtheden april 1999 naar tijdvak en dagen van de week (Totaal 13+ = 100)

Hele dag 7-12 uur 12-16 uur 16-20 uur 20-22.30 uur 22.30-2 uur MA 87,7 92,5 90,3 82,2 87,4 93,1 DI 87,6 90,4 84,4 81,9 88,7 96,4 WO 85,9 91,1 92,0 78,4 86,8 92,0 DO 86,6 98,4 86,7 79,5 85,5 95,1 VR 90,3 88,9 90,7 81,5 90,3 100,8 ZA 96,3 111,8 98,2 93,0 93,8 99,8 ZO 93,2 99,5 93,9 88,0 92,6 100,4

Bron: Het Media Loket/Intomart


Kijken we naar TV totaal, dus alle zenders, dan is over de hele linie de kijktijd gedaald. Vorig jaar bleek het weekend en het late tijdvak van half elf tot 2 uur 's nachts nog populair bij de surfers, dit jaar zijn voor alle dagen en tijdvakken indici onder de honderd te zien, met uitzondering van de zaterdagochtend (index 111,8) en de late avond op vrijdag, zaterdag en zondag (rond de 100).

Per zender zien de indexcijfers er als volgt uit:

 
Tabel 5: Indexcijfers gemiddelde kijkdichtheden april 1999 naar tijdvak en zenders (Totaal 13+ = 100)

Hele dag 7-12 uur 12-16 uur 16-20 uur 20-22.30 uur 22.30-2 uur Totaal TV 89,7 95,4 91,4 83,6 89,2 97,2

Ned1 85,3 101,8 80,9 82,0 81,4 94,2 Ned2 79,4 87,0 83,4 76,1 78,4 83,8 Ned3 89,0 104,8 80,1 83,5 90,1 98,9

RTL4 81,7 90,0 88,0 67,8 83,9 96,9 RTL5 97,7 109,1 116,7 99,3 90,9 104,9 VOO 100,5 115,6 112,5 97,8 101,2 104,9

SBS6 88,6 95,8 95,5 85,8 90,6 84,8 Net5 107,8 66,7 96,9 96,0 117,8 108,5

FOX 121,2 91,9 107,9 125,7 114,3 129,2 TMF 132,3 108,8 144,1 138,7 120,1 109,4

Bron: Het Media Loket/Intomart


Het zijn met name de kleinere commerciële zenders die populair zijn bij de surfers. FOX en TMF halen kijkcijfers die boven het gemiddelde van Totaal 13+ liggen. Dit laatste geldt ook voor Net 5, maar dan in mindere mate.

Extra informatie:

Internet-penetratie in het kijkerspanel van Intomart De penetratie van het aantal mensen dat in het panel van Intomart thuis een aansluiting op internet heeft is in twee jaar tijd gestegen van 4,9% naar 15,6%. In absoluten komt dat overeen met een stijging van 623.000 mensen in 1997 tot 2.000.000 in 1999.

Einde bericht

Deel: ' Kijktijd TV loopt verder terug bij surfend Nederland '
Lees ook