Ingezonden persbericht


Persbericht

Utrecht, 8 oktober 2008

'Kind en Hemiparese beleven en behandelen'

Kennis over behandeling én ervaringen van ouders in publicatie van de BOSK

Ouders van kinderen met een hemiparese en professionals die in hun dagelijks werk te maken hebben met deze kinderen, hebben enkele jaren geleden samen gewerkt aan het boek 'Kind en Hemiparese, beleven en behandelen'. De belangstelling voor het boek was zo groot dat onlangs een geactualiseerde herdruk is verschenen. Naast feitelijke kennis over de behandeling van kinderen met een hemiparese staat in het boek ook onmisbare informatie over de beleving en de ervaringen van ouders.

De geboorte van een kind met een handicap betekent meestal het begin van een periode met veel vragen en veel onzekerheid. Het duurt weken, soms maanden, voordat duidelijk is wat er precies aan de hand is, wat de diagnose is en vervolgens wat de diagnose inhoudt. De ouders die aan het boek Kind en Hemiparese, beleven en behandelen hebben meegewerkt, schrijven vanuit hun eigen ervaring hoe veelomvattend de zorg voor een kind met een lichamelijke beperking is en hoe groot de gevolgen zijn voor het hele gezin. Dat betekent dat er in dit boek veel ruimte is voor onderwerpen die gewoonlijk minder aan bod komen: verwerken van verdriet, verlies en rouw, reacties van de omgeving, de consequenties voor broers en zussen en de samenwerking met professionals. De kinderrevalidatie-artsen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en andere professionals die in dit boek aan het woord komen, benadrukken keer op keer hoe belangrijk zij het vinden dat de samenwerking met de ouders optimaal verloopt. Ook geven zij aan dat de behandeling van het kind met hemiparese plaats moet vinden binnen de context van het totale gezin.

Geactualiseerde herdruk
De ontwikkelingen op het gebied van de zorg aan kinderen met een hemiparese volgen elkaar in snel tempo op. Daarom is bij de herdruk de informatie geactualiseerd. Helemaal herschreven is het hoofdstuk over onderwijs. In het hoofdstuk over onderwijs wordt onder meer aandacht besteed aan 'Passend Onderwijs'.

Kind en Hemiparese, beleven en behandelen is door de samenwerking van ouders, professionals en vereniging BOSK een unieke publicatie geworden. De combinatie van feitelijke informatie, recente ontwikkelingen op het gebied van behandeling en onderzoek plus de ervaringsverhalen maken het boek geschikt voor iedereen die betrokken is bij gezinnen met een kind met een hemiparese. Het boek biedt concrete ideeën en tips om te komen tot een positieve benadering van de zorg voor het kind met een handicap en zijn omgeving.

'Kind en Hemiparese, beleven en behandelen', redactie E. van Loen en J. Verheijden, omvat 150 pagina's. De publicatie kost E 15 en kan besteld worden bij de BOSK, Landelijk Bureau. Telefoon (030) 245 90 90, e-mail info@bosk.nl. Niet leden betalen E 20.

Deel: ' 'Kind en Hemiparese beleven en behandelen' '


Lees ook