Gemeente Leiden

Leids Minimabeleid, doe er nu je voordeel mee!

Kind naar voortgezet onderwijs? Extraatje voor minima.

Ouders van kinderen die komend schooljaar voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, kunnen een eenmalige bijdrage van tweehonderd gulden krijgen. De uitkering is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen. Het is een bijdrage in de hoge kosten van schoolgaande kinderen.

SOCIALE ZAKEN - Schoolgaande kinderen hebben van alles nodig: veel boeken, een schooltas of een rekenmachine. Of een fiets. Dat kost veel geld. Als u behoort tot de doelgroep van het Leids Minimabeleid, dan komt u in aanmerking voor een eenmalige extra bijdrage van fl. 200,-.

De bijdrage geldt voor ouders of verzorgers van kinderen die geboren zijn op of na 1 juli 1988 en vóór 1 juli 1989. Als uw kind ouder is, maar toch voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u ook een aanvraag indienen. U kunt een aanvraagformulier minimabeleid halen bij de recepties van Sociale Zaken, het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Dat kan ook bij de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek (Nieuwstraat 4) en de Raad & Daadwinkels.

Meer informatie is verkrijgbaar bij het projectteam Minimabeleid van Sociale Zaken (071-5167419). Dit nummer is bereikbaar op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Deel: ' Kind naar voortgezet onderwijs? Extraatje voor minima '
Lees ook