Kind van autistische ouder vaak emotioneel verwaarloosd


Eindhoven, 20121002 -- Kinderen van een ouder met autisme voelen zich een vergeten groep. Dat blijkt uit het boek ‘Autisme in het nest’ dat op 3 oktober 2012 bij Uitgeverij Pepijn verschijnt. Het boek bestaat uit interviews over opgroeien met een vader of moeder met autisme en is geschreven door Herman Jansen en Betty Rombout, tevens de auteurs van het succesvolle boek ‘AutiPower!’ dat in 2011 uitkwam.

Wilma, een van de geïnterviewden, vertelt in het boek: ‘Nu worden vooral kinderen gediagnosticeerd. Het klassieke patroon is dat dit dan een jongetje betreft. Moeder denkt vervolgens: ‘Verrek’ mijn man is het ook! De man ontkent heel vaak. En dan blijkt in de familie van de man nog wel meer autisme voor te komen. Waar er een is, zijn er meer. Zo’n vader of moeder is dus ook weer een ‘kind van’. Wij allen, ik zie het bij mijzelf en bij anderen, hebben een tekort aan aandacht gehad. Aandacht voor wie we feitelijk zijn. Gevoelens hebben er nooit toe gedaan. Er is veel pijn. Bij ons allemaal.’

Het merendeel van de interviews hebben deze strekking. Sylvia trekt tijdens haar interview een veelzeggende conclusie: ‘Eigenlijk moeten we met een hulpprogramma beginnen om kinderen met een ouder met autisme te helpen. Om te voorkomen dat ze verdere schade oplopen in hun emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van hun identiteit.’ 

Het is een conclusie die de auteurs onderschrijven. ‘Er is veel leed onder kinderen die moeten opgroeien in een gezin waar autisme een overheersende rol speelt’, zeggen zij. ‘Die kinderen verdienen een beter lot, vooraleerst erkenning,  begrip en uiteindelijk ondersteuning van buiten het gezin. Ze voelen zich vaak moederziel alleen.’ Wat de 22-jarige Simone op dit moment overkomt, mag eigenlijk niet gebeuren: ‘Het afgelopen jaar heb ik vele hulpverleners gezien. Iedereen knalde de deur voor mijn neus dicht. Dit, terwijl ik heb gezegd: ‘Mijn vader en broer zijn autistisch, help mij!’ Maar er is geen begrip, want ik heb zelf niets.’

Gelukkig zijn het niet alleen maar ‘zware’ verhalen in dit boek. Het zou een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. ‘Het is belangrijk te constateren dat het niet in ieder gezin met een vader of moeder met een vorm van autisme fout gaat,’ menen de auteurs in hun slotwoord. ‘Belangrijk omdat anders het beeld zou kunnen ontstaan dat mensen met een vorm van autisme niet in staat zijn kinderen op een goede manier op te voeden. Dat is niet waar. Duidelijk is dat niet alleen het autisme bepaalt of een kind emotioneel tekort komt en problemen ervaart. Andere factoren spelen een rol.’ Volgens de auteurs maakt het bijvoorbeeld veel uit of de ouder met autisme zijn of haar ‘anders zijn’ erkent en er open voor staat om zijn of haar positie en gedrag in het gezin met andere gezinsleden (en/of hulpverleners) te bespreken. 

Autisme in het nest

Interviews over opgroeien met een vader of moeder met autisme

Herman Jansen en Betty Rombout

ISBN 978 9078709 176

Boekwinkelprijs: € 13,95, 96 pagina’s


Deel: ' Kind van autistische ouder vaak emotioneel verwaarloosd '
Lees ook