Stadsdeel Zeeburg

Kinderdagverblijf Denyo gesloten

Op dringend advies van het stadsdeelbestuur van Zeeburg heeft het particulier kinderdagverblijf Denyo aan de Insulindeweg 103, 105 en 109-111 op 14 februari besloten de vestigingen met ingang van maandag 17 februari tot nader order te sluiten. De reden voor dit besluit is dat er een kleine hoeveelheid heroïne is aangetroffen in het kinderdagverblijf. Hiervan zijn de ouders/verzorgers van de kinderen inmiddels op de hoogte gebracht. Voor de gedupeerde kinderen wordt gezocht naar alternatieve opvangmogelijkheden.

De politie Balistraat doet onderzoek naar de toedracht van dit ernstige incident. Ook de Inspectie Kinderopvang onderzoekt of het kinderdagverblijf aan alle eisen van de Verordening Kinderopvang voldoet.

Het stadsdeelbestuur is van mening dat de veiligheid van de kinderen in het geding is. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek door de politie en de inspectie zal het stadsdeelbestuur een besluit nemen over het wel of niet verlenen van een vergunning aan kinderdagverblijf Denyo.

Deel: ' Kinderdagverblijf Denyo in Zeeburg gesloten '
Lees ook