Stadsdeel Amsterdam-Noord

12/2/2003 -

Kinderen als natuurbeschermer

Donderdag 13 februari vanaf 9.00 uur gaan leerlingen van de Amstelmeerschool wilgen knotten , takkenwallen aanleggen en bomen dunnen in het natuurgebied Waalenburgsingel bij de grote boomstammen aan de Volendammerweg. Doel is de kinderen te betrekken bij hun directe leef en woonomgeving.De Amstelmeerschool is door een adoptieproject in aan het gebied verbonden.

Medewerking verlenen de vrijwilligers van de heemtuin Het Schouw , groenmedewerkers van Stadsdeelwerken en de afdeling Natuur - en Milieu Educatie van stadsdeel Amsterdam-Noord.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kinderen als natuurbeschermer in Amsterdam-Noord '
Lees ook