expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

SZW: Vakantiewerk en kinderbijslag

Nr. 99/19
24 februari 1999

Vakantiewerk en kinderbijslag

Kinderen mogen in 1999 tot f 1800 bijverdienen met vakantiewerk zonder dat dit invloed heeft op het recht op kinderbijslag. Dit is f 50 gulden meer dan in 1998. Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit bepaald. Het vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de wijziging van het netto-minimumloon voor een alleenstaande van 23 jaar en ouder per januari van het betreffende jaar.
Als de inkomsten uit vakantiewerk meer dan f 1800 bedragen, wordt alleen met het meerdere rekening gehouden bij de beoordeling van het recht op kinderbijslag.

24 feb 99 12:25

Deel: ' Kinderen mogen meer bijverdienen met vakantiewerk '
Lees ook