Ingezonden persbericht


STADSDEELCOLLEGE WIL KINDEROPVANG TUSSEN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN ONTSPOORDE JONGEREN IN VOORMALIG SCHIPPERSINTERNAAT.

Amsterdam 13 september 2001. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsdeelraad Slotermeer/Geuzenveld is voornemens om een rijkssubsidie van 576 duizend gulden toe te kennen aan Catalpa ten behoeve van de uitbreiding van kinderopvang. Deze landelijke organisatie voor kinderopvang uit Hengelo wil met deze middelen het voormalig schippersinternaat aan de Dolhaantjestraat 20 in Geuzenveld inrichten voor kinderdagopvang. Het beoogde gebouw is het middelste van drie blokken, waarvan een de bestemming heeft van huisvesting voor ontspoorde jongeren en de andere voor huisvesting van psychiatrische patiënten uit Santpoort. In de commissievergadering van aanstaande maandag 17 september wordt de subsidietoewijzing besproken en al dan niet goedgekeurd door de stadsdeelraad. Leefbaar Slotermeer/Geuzenveld is fel tegen de plannen en ziet meer in uitbreiding van bestaande locaties en concludeert dat de plannen zijn gemaakt tijdens het zomerreces en in afwezigheid van een volwaardige wethouder Welzijn. LSG hoopt dat de onlangs aangestelde nieuwe wethouder Welzijn Anton Ederveen (CDA) de plannen nog zal tegen houden. Desgevraagd antwoordde hij altijd bereid te zijn om naar goede argumenten te luisteren. Het idee voor deze opmerkelijk locatie kwam van adviesbureau Deloitte & Touche, die in opdracht van het Stadsdeel de mogelijkheden voor kinderopvang moest onderzoeken. Om in aanmerking te komen voor de rijkssubsidies moeten de plaatsen voor kinderopvang voor 31 december 2002 gerealiseerd zijn. Voor nieuwbouw of andere plannen bleek de tijd dus te kort, zodat voor "noodoplossingen" werd gekozen. Ondanks dat bij het advies door Deloitte & Touche al werd aangegeven dat de lokatie tussen probleemgroepen wellicht niet verstandig is, was het advies van de afdeling Wonen/Werken tegengesteld en besloot het Dagelijks Bestuur in principe tot het verlenen van de subsidie.

LSG

06-53193132

R.M. van Schaik

Deel: ' Kinderopvang tussen ontspoorde jongeren en GGZ in Amsterdam '
Lees ook