Gemeente Alkmaar


Kinderpersburo voor Nieuw-Overdie

Alkmaar, 5 maart 2003

Op 11 maart aanstaande opent burgemeester van Rossen het eerste Kinderpersburo in Alkmaar in het Digitaal Trapveld in basisschool De Wegwijzer in Nieuw-Overdie. Kinderen worden tijdelijk journalist en gaan in de buurt op zoek naar nieuws dat voor hèn belangrijk is.

Het Kinderpersburo is een brede school activiteit, waarbij kinderen uit de groepen 7 van basisschool De Wegwijzer en De Fontein samen de redactie van een krant vormen. Kinderen oefenen met interviewen, het maken van digitale foto's en het schrijven van teksten. Van dit alles maken ze een wijkkrant en een muurkrant, die begin juni verspreid zal worden.

In de wijk Nieuw-Overdie wordt, in het kader van de herstructurering, veel gepraat en vergaderd over hoe de wijk er in de toekomst uit zou moeten zien. De mening van de toekomstige wijkbewoners, de kinderen, komt daarin nog te weinig aan bod. Het Kinderpersburo wil kinderen serieus een stem geven in zaken die hen aan gaan: de wijk waarin zij wonen.

Het Kinderpersburo wordt om deze reden uitgevoerd in opdracht van de Wijkraad Nieuw-Overdie in samenwerking met de brede scholen De Wegwijzer en De Fontein. Het opzetten van het Kinderpersburo wordt begeleid door een trainer van het bureau "Jeugd Onderwijs en Media" uit Hilversum.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kinderpersbureau voor Nieuw-Overdie in Alkmaar '
Lees ook