Landelijke Oudervereniging De Knoop

"Zo vroeg mogelijk, maar het is nooit te laat"

HEERENVEEN, 20060223 -- Onder de titel: "Zo vroeg mogelijk, maar het is nooit te laat" organiseert de algemene landelijke vereniging De Knoop een themabijeenkomst op maandagavond 24 april 2006. De spreekster, mevrouw W. Janssen-Breederveld, kinder- en jeugdpsychiater te Assen, is van mening dat een hechtingsstoornis zo vroeg mogelijk moet worden ontdekt en aangepakt, maar dat het nooit te laat is.


Mevr. Janssen-Breederveld is kinder- en jeugdpsychiater. Zij is werkzaam bij de Polikliniek van Accare (de Ruyterstee) van de Divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie Drenthe te Assen.
Op de polikliniek is mw. Janssen - Breederveld verbonden aan het team Therapeutische Pleegzorg en aan het Infantteam.

De bijeenkomst wordt gehouden op 24 april aanstaande in het Zalencentrum van de Europalaankerk aan de Europalaan 2, 8442 GJ te Heerenveen. De avond begint om 19.30 uur en zal duren tot +/- 22.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Tot woensdag 19 april kunt u zich aanmelden, belangstellenden betalen 10,00
Zie voor de uitnodiging, inschrijfformulier op de website van De Knoop, www.deknoop.org of neem contact op met De Knoop, tel: 0527-614504

Over de Knoop:


De Knoop is een algemene landelijke vereniging voor ouders/verzorgers van kinderen en (jong-)volwassenen met hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom (GBS).
Kenmerkend voor de Knoop is dat ze zich inzet voor ondersteuning, preventie, herkenning en erkenning door middel van informatie, onderling contact en themabijeenkomsten. Doel is naast de ondersteuning van de leden om de problematiek van de hechtingsstoornis onder de aandacht te brengen en te houden bij de hulpverlening, de politiek en de media. Erkenning voor hechtingsstoornissen bij specialisten en in wetenschappelijke kringen is bitter nodig om de theorie en de praktijk van de hulpverlening op een hoger peil te krijgen.

Deel: ' Kinderpsychiater Hechtingsstoornis zo vroeg mogelijk behandelen '
Lees ook