Kindpakket voor kinderen in armoede


Amsterdam West loopt voorop in landelijk initiatief

AMSTERDAM, 20130703 -- Kinderen uit minima-gezinnen in West moeten extra ondersteuning krijgen in de vorm van een Kindpakket. Dat staat in een voorstel van PvdA, GroenLinks en SP West waar de stadsdeelraad dinsdag mee instemde. Het Kindpakket is een op het kind gericht ondersteuningspakket en kan bijvoorbeeld tegoedbonnen voor zwemlessen, een set winter- en zomerkleren of een bibliotheekpasje bevatten. Het initiatief van GroenLinks en PvdA West volgt op een onderzoeksrapport van De Nationale Kinderombudsman.

De Nationale Kinderombudsman, Marc Dullaert, adviseerde gemeenten vorige week om te investeren in hulp die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen in armoede. Het Kindpakket is één van de oplossingen die hij adviseert.

Armoedecijfer West: 1 op de 4 kinderen

In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. In Amsterdam West ligt dit percentage een stuk hoger: 1 op 4. In sommige buurten groeit bijna 45% van de jongeren op in een minimahuishouden. Selma Janssen (GroenLinks Amsterdam West): “Het merendeel van deze kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met geldgebrek. Iedere avond een warme maaltijd, lid zijn van een sportclub of het vieren van een verjaardag, het is voor hen verre van vanzelfsprekend. Met een Kindpakket kun je een aantal hele concrete behoeften van het kind wel weer vanzelfsprekend maken.”

Het stadsdeel gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in West een Kindpakket aan te bieden. Het Kindpakket sluit goed aan bij bestaande voorzieningen. In het voorstel van de partijen worden deze bestaande voorzieningen gebundeld en aangevuld met concrete hulp van ondernemingen uit de buurt. Silvester Heijdemann (PvdA West): “Opgroeien in armoede mag niet betekenen dat een kind minder kansen krijgt. Als ouders hun kinderen bepaalde basisbehoeften niet kunnen bieden, dan moet het stadsdeel deze kinderen op elke mogelijke manier helpen. Als dubbeltje geboren worden en nooit een kwartje kunnen worden is echt niet meer van deze tijd.”


Deel: ' Kindpakket voor kinderen in armoede '
Lees ook