Persbericht, Liechtenstein, Schaan/Utrecht,

10/11 januari 1999

Europees Netwerk van vernieuwingsbewegingen ‘Kirche im Aufbruch’ werkt aan documenten ter democratisering van de r.-k. kerk

Om het bestuur van de r.-k. kerk te democratiseren werkt het Europees Netwerk van vernieuwingsbewegingen ‘Kirche im Aufbruch’ verder met en aan twee documenten:- een grondwet, opgesteld dankzij het initiatief van de Noord-Amerikaanse ‘Association for the Rights of Catholics in the Church’, en

- een onderzoek dat de financieringsbronnen van de locale kerken, hun beheer en hun gebruik, doorzichtig wil maken.

‘Jullie kunnen niet God dienen en de Mammon; christenen kunnen geen kapitalisten zijn’, was het hoofdthema van de conferentie welke het Europees Netwerk van 6 tot 10 januari 1999 hield in het Liechtensteinse plaatsje Schaan. Dit heeft de aanwezigen gebracht tot een bezinning op de betrekkingen tussen kerk en kapitaal.

In ‘Kirche im Aufbruch’ hebben 29 organisaties voor vernieuwing van kerk en samenleving zich gebundeld. Vanuit Nederland is de Acht Mei Beweging lid.

Het Netwerk laat weten: ‘Wij beschouwen onszelf als deelgenoten in onze kerk; dit is het uitgangspunt van onze vernieuwingsactiviteiten.

Wij hebben er kennis van genomen dat vrouwen in Duitsland en elders zich voorbereiden op het diaconaat en andere ambten waarbij zij steun hebben van andere leden van de kerkgemeenschap.Mede daaruit vloeit voort onze wil om actief bij de komende Bisschoppensynode voor Europa betrokken te zijn, niet als toeschouwers maar als actieve leden in de zending van de kerk.

Wij zijn verheugd vast te stellen dat ons Netwerk groeit in Europa en met anderen in de wereld. Wij begroeten met een warm onthaal ‘Open Kerk’, de vereniging van onze zusters en broeders in Liechtenstein.

Wij zullen zichtbaar aanwezig zijn waar belangrijke ontwikkelingen van de Kerk plaatsvinden.’

Deel: ' 'Kirche im Aufbruch' werkt aan democratisering r.-k '
Lees ook