PERSBERICHT
Groningen, 27 oktober 1999

KITTZ Innovatieprijs 2000: ontwerpen en ideeën gevraagd.

Vanaf heden kunnen ontwerpers, uitvinders, studenten en andere geïnteresseerden meedingen naar de KITTZ Innovatieprijs 2000. KITTZ organiseert de prijs samen met de Stichting Consument en Veiligheid om aandacht te vragen voor producten en diensten die de zelfredzaamheid van gebruikers bevorderen. Wie een goed idee of een handigheidje instuurt, dat een gebruiksproduct of een dienst beter bruikbaar of veiliger maakt, kan daarmee De Bep van Dullemen-Rolff Ideeënprijs van fl. 10.000,- verdienen. Fabrikanten en ontwerpers kunnen meedingen naar de Productprijs van fl. 15.000,-. Daarnaast is er een Studentenprijs van fl. 10.000,- en zijn er 4 bedragen van fl. 1500,- voor in het oog springende ontwerpen.De KITTZ Innovatieprijs is in 1993 ingesteld door het KwaliteitsInstituut voor Toegepaste ThuisZorgtechnologie en wordt eens per twee jaar uitgereikt. Naast de Stichting Consument en Veiligheid zorgen verschillende sponsors voor het financiële draagvlak.

Aandacht voor veiligheid en zelfredzaamheid.

Het thema in 2000 is veiligheid, gebruiksgemak en functionaliteit. De KITTZ Innovatieprijs moet een uitdaging zijn om bij het ontwerpen en vormgeven van consumentenproducten ook rekening te houden met mensen die leven met een functiebeperking. Ouderen vormen hierbij een uitgangspunt. Immers; goed ontwerpen voor ouderen is goed ontwerpen voor iedereen. Consument en Veiligheid heeft hiertoe een inspirerende hulp ontwikkeld: de Eisenwijzer, die inzicht geeft in functieveranderingen bij het ouder worden. Er is extra aandacht nodig omdat niet alle consumentenproducten, denkend aan keukengerei, trappen, meubels, kleding en nieuwe media, even gebruiksvriendelijk zijn. Wat voor de één gewoon een ergernis is, kan voor iemand met bijvoorbeeld minder spierkracht, evenwicht of gezichtsvermogen, een onoverkomelijk probleem zijn of zelfs in een ongeluk resulteren. De Innovatieprijs moet producten opleveren die door meer mensen, met plezier en gemak, veilig gebruikt kunnen worden. Een verademing voor alle consumenten, een goed verkoopbaar product voor de producent, minder vraag naar zorg en dienstverlening en extra kwaliteit van leven.

Deelneming

Alle ideeën en producten, voor de studentenprijs wordt een werkend model of dummy gevraagd, moeten voor 1 februari 2000 bij KITTZ zijn ingediend. Syntens ondersteunt studenten die hun ontwerp op de markt willen brengen. Een deskundige jury, bestaande uit acht mensen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van zorg, technologie en ontwerpen, beoordeelt de inzendingen. Wie mee wil doen kan de uitgebreide brochure en een deelnameformulier aanvragen bij KITTZ, telefoon 050-368 62 57, of e-mail inno2000@kittz.nl .De brochuretekst staat ook op www.kittz.nl/inno2000

Meer informatie bij KITTZ, Monique Spaltman, tel. +31 (0)50 368 62 10

KwaliteitsInstituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing, Gorechtkade 8, Postbus 4050, 9701 EB Groningen, tel +31 (0)50 368 62 57 fax +31 (0)50 313 84 04.

Met vriendelijke groet,

Monique Spaltman

KITTZ
++31(0)50 3686257

Deel: ' KITTZ Innovatieprijs 2000 ontwerpen en ideeën gevraagd '
Lees ook