DSB Groep


Persbericht - Wognum 15 juli 2002

Begin dit jaar is bij de reclame code commissie een klacht gedeponeerd over een tv reclamespot van Frisia Financieringen. De klacht ging met name over het feit dat in de commercial onvoldoende tot uiting zou komen dat men, om voor een lening in aanmerking te komen, hypothecaire zekerheid moest bieden. In december 2001 heeft de reclame code commissie aanbevolen de tv spot aan te passen. Dat is toen ook gebeurd. Later bleek dat de reclame code commissie de aanpassing nog niet voldoende vond, omdat, zo meende de R.C.C., door de gesproken tekst in de tv-commercial de aandacht te veel van de geschreven tekst wordt afgeleid. Dat was in februari/maart. Hoewel Frisia Financieringen in beroep ging, werd wel besloten de tv-commercial te wijzigen. Hiermee werd de kritiek van de reclame code commissie en later van het college van beroep weggenomen. De nu voorliggende uitspraak is dan ook gedaan op een oude commercial, die in maart 2002 reeds volledig is aangepast.

Zoekwoorden:

Deel: ' Klacht over tv reclamespot van Frisia Financieringen '
Lees ook