Gemeente Zoetermeer

Eventuele klachten RegioTaxi Haaglanden

Sinds 1 september jl. is de lokale Stadstax Zoetermeer vervangen door de regionale RegioTaxi Haaglanden. Daarmee is ook de opdrachtgever veranderd, namelijk van de Gemeente Zoetermeer naar het Stadsgewest Haaglanden. Dit geldt ook voor de klachtenafhandeling.

Klachtenafhandeling
Voor klachten over de RegioTaxi kunt u zich wenden tot RegioTaxi Haaglanden, telefonisch via 0900 - 2020509. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de opdrachtgever van de Regiotaxi, Stadsgewest Haaglanden, (070) 312 9100.Gemeente Zoetermeer © Sept 2001

Last update: 18 September 2001 (12.00)

Deel: ' Klachtenafhandeling RegioTaxi Haaglanden '
Lees ook