Gemeente Delfzijl


pers.gif (5009 bytes)

INFORMATIE

16-03-1999

Procedure Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs gemeente Delfzijl

Elk schoolbestuur is verplicht om een regeling voor het afhandelen van klachten over het primair onderwijs vast te leggen. De gemeente Delfzijl is van plan om de modelregeling van de Vereniging Openbare Scholen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten te gebruiken.

Deze regeling regelt de manier waarop het schoolbestuur met klachten dient om te gaan. Naast ouders en leerlingen kan iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten indienen. De klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur, personeel en anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.

De gemeente vraagt momenteel advies aan de scholen over de inhoud van de regeling. De medezeggenschapsraden zullen in de volgende fase gevraagd worden haar instemming aan de regeling te geven. De beoogde invoeringsdatum van de regeling is 1 augustus 1999 of indien mogelijk eerder.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer J.J. Geuken, telefoon 0596-639380.

Deel: ' Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Delfzijl '
Lees ook