Katholieke Universiteit Nijmegen

Een rituele dans in de Tweede Kamer? Klagen over kabinetsformaties, 1946-2002

Datum 28-2-2003

Tijd van 15:45 tot 17:00 uur
Spreker Prof. dr. C.C. van Baalen
Faculteit Faculteit der Letteren
Soort Evenement oratie
Beschrijving In de 23 debatten die er over formaties zijn geweest sinds 1945 is er altijd gemopperd over het formatieverloop. In haar oratie bespreekt Carla van Baalen het geklaag over kabinetsformaties door de Tweede Kamer in de periode 1946-2002.
Biografie Mevrouw C.C. van Baalen is bijzonder hoogleraar Parlementaire Geschiedenis met als leeropdracht de Nederlandse parlementaire geschiedenis, in het bijzonder van na de Tweede Wereldoorlog. Ze is sinds 1998 directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, een samenwerkingsverband tussen de Stichting Katholieke Universiteit en de Stichting Parlementaire Geschiedenis.
Contactpersoon Communicatie
Email C.v.Baalen@let.kun.nl
Telefoon 024 - 361 22 30

Deel: ' Klagen over kabinetsformaties 1946-2002 '
Lees ook