FENIT/ Heliview IT benchmark 1999:

Klanten positief over IT-leveranciers

Woerden/Breda, 1 juni 1999

Zakelijke klanten zijn over het algemeen tevreden over hun vaste IT-leveranciers. Het gemiddelde rapportcijfer voor leveranciers en dienstverleners in de automatisering bedraagt 7,3. Zo’n 48 procent van de ondervraagde bedrijven geeft zijn leverancier een 8 of hoger; zes procent krijgt een onvoldoende.

Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek dat marktonderzoekbureau Heliview in opdracht van de Federatie van Nederlandse ondernemingen in de informatietechnologie (FENIT) heeft uitgevoerd onder vestigingen van bedrijven en instellingen met 2 tot 6000 werknemers. In het kader van het onderzoek hebben 1800 interviews plaatsgevonden. Een soortgelijk onderzoek is in november 1997 uitgevoerd; ook toen was het gemiddelde rapportcijfer een 7,3.

De algemene waardering van de geleverde producten komt uit op gemiddeld een 7,6. Ook dit cijfer is overeenkomstig aan het resultaat in 1997. De algemene tevredenheid met de IT leverancier hangt met name sterk samen met de kwaliteit van de service en after-sales. Als bedrijven de kwaliteit van de service zichtbaar voor hun klanten opschroeven, zal dit in de meeste gevallen leiden tot een verbetering van het algemene beeld. Het opschroeven van de kwaliteit van de producten en diensten heeft ook een positieve invloed, maar in minder mate.

Gemiddeld genomen zijn de klanten het meest tevreden over de correctheid van de medewerkers, de duidelijkheid van offertes en de deskundigheid van de medewerkers. Verbeterpunten voor IT leveranciers en -dienstverleners zijn de snelheid waarmee op problemen wordt gereageerd, de bereikbaarheid van personen, de klachtenafhandeling en het op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.

Ten opzichte van 1997 is een licht positieve ontwikkeling van de klantentrouw te bespeuren: 85 Procent geeft aan in de toekomst weer gebruik te gaan maken van hun huidige leverancier/dienstverlener. In vergelijking met andere zakelijke dienstverleners van de organisaties komen de IT leveranciers en -dienstverleners naar het idee van de eindgebruikers gemiddeld niet slechter of beter naar voren. Opvallend is wel dat IT-bedrijven relatief sterker naar voren komen bij de grotere organisaties.

Op een schaal van 1 (zeer onbelangrijk) tot en met 10 (zeer belangrijk) wordt het strategisch belang van informatietechnologie voor de eigen bedrijfsvoering beoordeeld met gemiddeld een 7,7. Meer dan 50% vond dit zelfs in sterke tot zeer sterke mate.

De respondenten is tot slot gevraagd het imago van de Nederlandse IT-sector te beschrijven. Indien dit is gedaan (70%), dan is er sprake van een overwegend positief imago.

Het doel van het onderzoek is een objectief beeld te geven van de opvattingen van de zakelijke gebruikers over de prestaties van hun vaste, dan wel belangrijkste leverancier of dienstverlener. Met de resultaten van het onderzoek kunnen de ruim 200 leden van FENIT hun eigen prestaties meten aan de prestaties van de concurrentie. Veel IT-bedrijven voeren regelmatig onderzoek uit naar de tevredenheid van hun klanten.

Uiteindelijk is het de bedoeling te komen tot meetbare kwaliteitsverbetering van de producten en de dienstverlening in de IT-branche.

Deel: ' Klanten positief over IT-leveranciers '
Lees ook