Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


* 22 oktober 1999

... Klanttevredenheid sociale zaken en werkgelegenheid stijgt

Vandaag heeft het college kennis genomen van het onderzoek naar de klanttevredenheid over de sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe). De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het rapportcijfer voor de algehele dienstverlening is gestegen van een 6,8 in 1997 tot een 7,2 dit jaar.

Het onderzoek geeft inzicht in de (on)tevredenheid van klanten van de dienst. Hierbij is onderscheid gemaakt in de verschillende aangeboden diensten zodat de sector gericht de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten kan verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek zijn vergeleken met de onderzoeksresultaten uit 1997. In 1997 heeft 39% van de klanten deelgenomen aan het onderzoek, dit jaar was de respons van het onderzoek 51%.
De klanten zijn meer tevreden over het telefonisch spreekuur, de leesbaarheid van en voorlichting over de beschikking en de uitkeringsspecificatie en vermindering van het aantal betalingsfouten. Zij zijn ook tevreden over de manier waarop in de wachtkamer, via het nummersysteem, verwezen wordt naar het juiste loket. Ondanks de gestegen tevredenheid verdient een aantal onderdelen van de sector extra aandacht volgens de klanten. Zo wordt het telefonisch spreekuur te kort gevonden en is men ook niet tevreden over het tijdstip waarop het spreekuur gehouden wordt. De spreekkamer heeft voor veel klanten een gebrek aan privacy. In Zwanenburg en Badhoevedorp blijft de tevredenheid over respectievelijk de bereikbaarheid van het raadhuis en het telefonisch spreekuur achter.
In het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten. De sector zal via het bedrijfsplan voor het jaar 2000 een actieplan opstellen om de aanbevelingen verder uit te werken.
Voor meer informatie en een exemplaar van het rapport kunt u contact opnemen met:
Afke Marks; 023-5676498

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Klanttevredenheid sociale zaken Haarlemmermeer stijgt '
Lees ook