Fenecon Persberichten

KLEDINGEXPORT BLIJFT STIJGEN

Kleine daling export naar België en Duitsland goed gecompenseerd

Den Haag, 20 mei 1999 De export van Nederlandse kleding is in 1998 gestegen tot een niveau van ƒ 7,6 miljard. Met een groei met 5% ten opzichte van 1997 doet de kledingexport het beter dan de gemiddelde Nederlandse industrie, aldus FENECON-voorzitter mr. H. van Dalfsen tijdens de presentatie van het Jaarverslag op 20 mei.

FENECON is de werkgeversorganisatie voor de Nederlandse kleding- en gordijnenindustrie. Opvallend is de forse procentuele groei van de kledingexport naar het Verenigd Koninkrijk (+36%), Zuid-Europa (+40%) en Scandinavië (+25%). De export naar de belangrijkste afzetmarkten, Duitsland en België, daalde daarentegen met 2%. België en Duitsland zijn sinds jaar en dag de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse kleding. Naar België werd in 1998 voor ƒ 1,9 miljard en naar Duitsland voor ƒ 2,4 miljard geëxporteerd. Hun aandeel in de totale kledingexport neemt de laatste jaren telkens enkele procenten af. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de matige economische ontwikkeling in beide landen, waardoor afzetgroei aldaar niet of nauwelijks te realiseren valt. Anderzijds hebben de Nederlandse kledingondernemingen hun vizier verbreed en nieuwe, kansrijke afzetmarkten aangeboord. De moeilijke economische situatie in veel landen buiten Europa vertaalde zich in een dalende export naar vroegere ‘opkomende markten’, zoals Rusland, Zuid-Korea, Hong Kong en Turkije. Duitsland is nog altijd veruit het belangrijkst afzetland met een exportaandeel van 32%. Een goede tweede is België (25%), gevolgd door Engeland (17%), Frankrijk (8%) en Spanje en Italië met elk 3%. Sinds 1994 stimuleert FENECON haar leden tot het voeren van een offensief exportbeleid om daarmee te komen tot een betere spreiding van afzet over de landen van Europa. In nauwe samenwerking met de EVD van het ministerie van Economische Zaken wordt jaarlijks een exportprogramma uitgevoerd om de Nederlandse mode internationaal te promoten en de ondernemers te voorzien van uitvoerige, specifiek op de kledingbranche afgestemde, exportmarktinformatie. Inmiddels zijn marktstudies en landenwijzers beschikbaar voor vrijwel alle landen in West-Europa. In 1999 wordt de serie uitgebreid met studies naar de afzetkansen in België, Spanje en Portugal. Daarnaast zijn ook marktrapporten in de maak van Polen, Tsjechië en Hongarije. In november zullen speciale Holland Fashion-acties plaatsvinden tijdens de vakbeurs voor grootdistributeurs van kleding Interselection te Parijs. Diezelfde maand zullen de prestaties van de Nederlandse bedrijfs- en imagekledingfabrikanten die deelnemen aan de vakbeurs A+A/Corporate Fashion te Düsseldorf in het zonnetje worden gezet met een grote Holland Career & Workwear-show. Vanaf 1 maart van dit jaar treedt FENECON bovendien op als één van de vier uitvoerende instanties van de EVD-regeling ‘Programma Starters op Buitenlandse markten’ (PSB). Vooral kleinere bedrijven kunnen met de PSB-regeling geholpen worden bij de export van hun producten.

Inmiddels is aan drie bedrijven subsidie toegekend en zijn met zeven andere bedrijven de eerste gesprekken afgenomen. Hun belangstelling gaat met name uit naar het opzetten van de export naar Frankrijk, Scandinavië en Polen. De Nederlandse handelsbalans voor kleding met de EU was in 1998 weer positief. Nederland exporteerde in 1998 voor ƒ 1,7 miljard meer kleding naar de EU dan het uit de EU importeerde.

Meer informatie FENECON, ing. Joke Geldhof, tel.: 020 - 512 14 50.

Deel: ' Kledingexport blijft stijgen '
Lees ook