Kleimineraal biedt oplossing voor ammoniakprobleem veehouderij


ARNHEM, 20090903 -- Zeolite Products brengt een, 100% natuurlijk, vulkanisch kleimineraal (zeoliet; Clinoptiloliet) op de markt onder de handelsnaam ZeoFarm. ZeoFarm zorgt voor een optimale stikstofbenutting gedurende het gehele proces: vanaf het voeren van ZeoFarm aan het vee, tot en met het injecteren van de mest (voorzien van ZeoFarm) op het land. Dit zogenaamde kringloopproces (de optimale benutting van nutrinten), wordt ook wel het ZeoFarm-principe genoemd.

ZeoFarm:
ZeoFarm bestaat uit het 100% natuurlijke vulkanische kleimineraal zeoliet; Clinoptiloliet. Dit kleimineraal is volgens de EC Regulation No 1810/2005 goedgekeurd als diervoederadditief in de EU. ZeoFarm voldoet aan de nieuwste Europese wetgeving en is een door SAFE FEED erkend veilig en betrouwbaar product voor de mengvoederindustrie.

Het werkingsprincipe van ZeoFarm:
ZeoFarm bestaat uit het vulkanische kleimineraal zeoliet; Clinoptiloliet. Clinoptiloliet heeft door haar unieke honingraatstructuur zeer hoge buffer eigenschappen en werkt hierdoor als een spons. Het kleimineraal zal vocht en nutrinten absorberen wanneer er een overschot aan is, om ze vervolgens "slow release" weer los te laten wanneer er een tekort ontstaat.

Stap 1: Het voeren van het kleimineraal ZeoFarm aan de dieren.:
De 1e stap om de ammoniakemissies te reduceren begint met het voeren van ZeoFarm. Door de selectieve absorptie van ammoniasubstanties in het spijsverteringssysteem betekent dit minder ammonia, stikstofverbindingen en ureum in het bloed, de melk, urine en de mest. Doordat ZeoFarm tevens bijdraagt aan een betere eiwitvertering, zal ook dit resulteren in een vermindering van ureum. Het waterbindende vermogen van ZeoFarm zal een drogere mestproductie tot gevolg hebben. Dit zorgt voor minder verdamping in de stallen, wat tevens bijdraagt aan een extra reductie in de ammoniakuitstoot. Onderzoeken hebben een ammoniakreductie van 30 - 35% aangetoond, enkel en alleen door het voeren van ZeoFarm.

Stap 2: Het strooien van het kleimineraal ZeoFarm in de stallen.
De 2e stap ter reductie van de ammoniakuitstoot is simpelweg door ZeoFarm te strooien in de stallen als stalstrooisel. De ureum en ammonia aanwezig in de mest zal, wanneer in contact met ZeoFarm, direct worden geabsorbeerd. Hierdoor zal er nagenoeg geen ammoniak meer vrijkomen. Onderzoeken hebben een ammoniakreductie van 50 - 60% aangetoond, enkel en alleen door ZeoFarm te strooien als stalstrooisel. De met stikstof verzadigde ZeoFarm uit de stallen kan simpelweg toegevoegd worden aan de mest in mestput.

Stap 3: Het extra bijstrooien van het kleimineraal ZeoFarm in de mestput.
Wat extra bijstrooien van ZeoFarm in de mestput zorgt ervoor dat de resterende strikstofverbindingen in de mest ook worden gebonden. De mest, voorzien van met nutrinten verzadigde ZeoFarm, heeft nu een lager stikstofverlies (een hoger percentage gebonden stikstof). De mest wordt door ZeoFarm tevens ontsmet, pH geneutraliseerd en gestabiliseerd, en gevormd tot een hoogwaardige fertilizer. Door ZeoFarm extra te strooien in de mestput zal aanzienlijk minder schuim vrijkomen. Bespaar kosten in mestafzet / meer mest per hectare.

Stap 4: Het injecteren van de mest, voorzien van de met nutrinten verzadigde ZeoFarm, op het land.
Het injecteren van deze zeer hoogwaardige stikstofgebonden mest in de bodem zal een aanzienlijke besparing leveren op het toedienen van kunstmeststoffen. De met nutrinten verzadigde ZeoFarm zal in de bodem de voedingsstoffen "slow release" loslaten, wanneer het gewas daar om vraagt.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat ZeoFarm een uitspoeling van nutrinten door hemelwater voorkomt tot zo'n 50%. Tevens hebben onderzoeken een reductie van 30% aan beregenkosten aangetoond door de bufferende werking van het mineraal.

Zeolite Products
Zeolite Products, gevestigd te Arnhem, is een internationale handelsorganisatie in het natuurlijke vulkanische kleimineraal zeoliet; Clinoptiloliet. Zeolite Products zet naast de agrarische sector tevens zeolietproducten af in de industrile sector, particuliere sector en in de gezondheids sector.

Zeolite Products beschikt over meerdere handelsnamen met ieder haar verschillende distributiekanalen.

Voor meer info: www.zeolite-products.com , tel. 026-848 73 10, fax. 026-848 73 11, info@zeolite-products.com


Deel: ' Kleimineraal biedt oplossing voor ammoniakprobleem veehouderij '
Lees ook