Ingezonden persbericht

PERSBERICHT 10 maart 2003

'Ecolink' bevordert samenwerking in duurzame ontwikkeling

KLEINE AARDE ORGANISEERT BIJEENKOMST EUROPESE ECOCENTRA

De Kleine Aarde, Centrum voor een Duurzame Leefstijl, organiseert op donderdag 13 en vrijdag 14 maart op haar terrein een bijeenkomst met vertegenwoordigers van Europese ecocentra. Deze centra zijn het programma Ecolink gestart om de onderlinge samenwerking te bevorderen en om hun rol in onderzoek en duurzame ontwikkeling te versterken. Op het programma staan workshops, presentaties, discussies en lezingen.

Het Ecolink programma heeft als doelstelling:

- de functie en doelen van ecocentra te verduidelijken
- ecocentra beter te integreren in lokaal duurzaamheidsbeleid
- de bijdrage van ecocentra t.b.v. de milieudoelstellingen van EU te verbeteren

- de rol van ecocentra te vergroten in het verspreiden van milieugericht onderzoek en ontwikkeling en

-in instrumenten te voorzien om het oprichten van ecocentra te bevorderen.
Om dit te bereiken worden er 4 thematische bijeenkomsten gehouden. De bijeenkomst bij de Kleine Aarde in Boxtel is de eerste in de rij en gericht op de rol van ecocentra op lokaal en regionaal niveau. De Kleine Aarde zal in dat verband haar activiteiten op het eigen terrein en in de Meierij toelichten. Daarnaast komen de ervaringen met de Mondiale Voetafdruk aan bod, alsmede de vraag hoe ecocentra kunnen bijdragen aan het implementeren van milieugericht onderzoek en ontwikkeling.

Voor de deelnemers van Ecolinkbijeenkomst, afkomstig uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië, is een gevarieerd programma samengesteld. De deelnemers krijgen als 'opwarmertje' donderdagochtend een rondleiding door het Eco-park van De Kleine Aarde. De dag zal verder in het teken staan van workshops en paneldiscussies. Op vrijdag staan eveneens workshops en een paneldiscussie op het programma; Ruud van Rijn van Energie 2050 zal deze voorzitten. Hoogtepunt vrijdagmiddag is de toespraak van dhr. J. van Homelen, burgemeester van Boxtel. Hiermee wordt tevens de tweedaagse bijeenkomst afgesloten.

---
Voor meer informatie kunt u bellen met Marijke Kuipers, directeur van de Kleine Aarde:
tel. (0411) 68 49 21.

Met vriendelijke groet,
De Kleine Aarde, Centrum voor een duurzame leefstijl

Marina de Bekker
projectmedewerker communicatie

tel.: (0411) 68 49 21/66 10 96 (doorkiesnr.)
E-mail: m.debekker@dekleineaarde.nl
website: www.dekleineaarde.nl

Postbus 151, 5280 AD Boxtel
Bezoekadres: Het Klaverblad 1, 5283 TV Boxtel
Tel.: (0411) 68 49 21
Fax: (0411) 68 34 07

Deel: ' Kleine aarde organiseert bijeenkomst europese ecocentra '
Lees ook