Ingezonden persbericht


Den Haag, 21 september 2008 Persbericht

Veel kleine gemeenten voelen zich onvoldoende vertegenwoordigd door de VNG

Nieuwe lobbyclub zou 40 procent van kleine gemeenten trekken

Ruim twee op de vijf kleine gemeenten (tot 26.000 inwoners) voelt zich onvoldoende vertegenwoordigd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ongeveer evenveel gemeenten zouden zich aanmelden bij een lobbyclub die uitsluitend hun belangen behartigt.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Team Vier heeft uitgevoerd in opdracht van Gemeente.nu, ter voorbereiding op de Grote Dag van de Kleine Gemeenten. Deze dag vindt plaats op donderdag 2 oktober in Breda. Voor het onderzoek ondervroeg Team Vier 112 gemeentesecretarissen.

Ideale omvang
De kleine gemeenten die zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen, vinden dat de VNG "te weinig opkomt voor de belangen van kleine gemeenten en dat de grote gemeenten een veel grotere stem hebben". Binnen de VNG leeft het idee dat de ideale omvang van een gemeente 60.000 inwoners zou zijn. Slechts 5 procent van de ondervraagde gemeentesecretarissen is het met deze benadering eens.

Krimpende dorpskernen
Veel kleine gemeenten bestaan uit verschillende dorpskernen. In 31 procent van de kleine gemeenten is sprake van krimpende dorpskernen. Dit betekent dat één op de zes dorpskernen in kleine gemeenten te maken heeft met inkrimping van het aantal inwoners (15 procent). Van het sloop-scenario, waarvan sprake was in buurtschap Ganzedijk (gemeente Reiderland), lijkt echter geen sprake. Niemand van de ondervraagde gemeentesecretarissen geeft aan dat sloop van krimpende kernen op termijn onontkoombaar is.

Citymarketing
Citymarketing lijkt (vooralsnog) nauwelijks besteed aan kleine gemeenten. Een ruime meerderheid van de kleine gemeenten geeft aan dat de eigen gemeente niet in een marketingcampagne wordt aangeprezen (80 procent). In één op de vijf gevallen gebeurt dit wel.

Deel: ' Kleine gemeenten voelen zich onvoldoende vertegenwoordigd door de VNG '


Lees ook