Provincie Zuid-Holland

Persbericht

26-06-2002
Kleurrijke Wijken in Delft

Kleurrijke Wijken is een cultuurstedenproject van de Provincie Zuid-Holland. Met dit project stimuleert de provincie in samenwerking met gemeenten culturele en creatieve initiatieven in de wijk. Kunst op straat is de meest toegankelijke vorm om meer mensen te laten genieten van culturele activiteiten dicht bij hun woonomgeving. Op 27 juni 2002 gaat in de wijken Voorhof en Buitenhof, 2 wijken in Delft, het kunstproject "Binnen voor Buiten" van start. "Binnen voor Buiten" is onderdeel van het Delftse cultuurprogramma "Kunst in de wijken". Door de samenwerking met kunstenaars uit verschillende disciplines komen wijkbewoners op een niet-dagelijkse manier met elkaar in contact. De officiële opening wordt gedaan door gedeputeerde Vissers en wethouder Oosten van Delft in woonzorgcentrum Stefano, Aart van Leeuwenlaan 904, tussen 17.00 en 17.45 uur.

Binnen voor Buiten
Het kunstproject Binnen voor Buiten, in de wijken Voorhof en Buitenhof in Delft, brengt bewoners dichter bij elkaar doordat zij op initiatief van kunstenaars gezamenlijk werken aan een kunstwerk in de eigen buurt. Kunstenaars leggen de betrekkelijk gesloten binnenwereld van de wijkbewoners open voor de buitenwereld. De binnenwerelden worden tijdens het kunstenplan 'beleefbaar' gemaakt voor iedereen die het zien of horen wil.

Programmaonderdelen Binnen voor Buiten
Binnen voor Buiten bestaat op dit moment uit vier programmaonderdelen (uitvoering: zomer 2002 tot en met zomer 2003) die aansluiten bij de belevingswereld van de wijkbewoners. Delftse Kleden is daar een goed voorbeeld van: onder leiding van kunstenaar Tonny van Sommeren borduren vanaf oktober 2002 vrouwen uit Buitenhof en Voorhof aan een groot kleed waarin ieder haar ziel en zaligheid kan leggen. Het kleed is een afspiegeling van de vele culturen in de wijken. Het onderdeel De omgevallen schoenendoos nodigt de bewoners van enkele hoogbouwflats uit om foto's uit de oude doos te gebruiken bij de (her)inrichting van portiek of galerij. Huiskamer voor vele culturen beoogt een grotere betrokkenheid van bewoners bij de groene tussengebieden in Voorhof en Buitenhof. En het laatste programmaonderdeel is Mobiel extravaganza van kunstenaar Olaf Mooij die samen met verschillende groepen jongeren auto's omtovert in rijdende kunstobjecten.

Kunst in de wijken en Kleurrijke wijken
De gemeente Delft investeert met Kunst in de wijken een deel van de EZHgelden in de zeven Delftse wijken. Voorhof en Buitenhof zijn de eerste twee wijken waar een kunstprogramma wordt georganiseerd. Kleurrijke wijken is een cultuurprogramma van de provincie Zuid-Holland dat achtereenvolgend van 2002 tot en met 2004 in Naaldwijk, Gouda, Delft, Gorinchem, Schiedam en Nieuwerkerk aan den IJssel plaatsvindt. Beide programmas streven door middel van kunst en cultuur naar een grotere betrokkenheid van bewoners uit Voorhof en Buitenhof bij het sociale en culturele leven in hun wijk. De kunstenaars organiseren samen met bewoners bovenstaande programmaonderdelen.

Deel: ' Kleurrijke Wijken in Delft '
Lees ook