Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


---
Klimaatconferentie in Marokko (27-9-2001)

---
De klimaatonderhandelingen vinden plaats in het Palais des Congres in Marrakech onder leiding van de Marokkaanse minister van milieu, de heer Mohammed Elyazghi. Minister Pronk, die de klimaatonderhandelingen in Den Haag en Bonn (cop 6) voorzat, zal op 29 oktober zijn voorzittershamer overgeven.

In Marrakech zal het politieke akkoord uit Bonn verder worden uitgewerkt. Het Bonn akkoord stelt regeringen in staat om het Kyoto Protocol te ratificeren. In Bonn zijn compromissen bereikt over de steun aan ontwikkelingslanden, de mate waarin bossen mogen worden meegeteld om aan de reductieverplichtingen te voldoen, de sancties als landen hun doelstelling niet halen en de klimaatmaatregelen in het buitenland. In Marrakech zal het politieke akkoord juridisch worden vertaald.
Minister Pronk zal op 29 oktober bij de opening aanwezig zijn en van woensdag 7 tot en met vrijdag 9 november neemt hij deel aan het ministeriële onderdeel van de conferentie.

Praktische informatie:

Informatie over COP7 en persaccreditatie:

zie www.unfccc.int en www.marrakech-web.net/cop7/.

Informatie over persaccreditatie:

Michel Smitall +49 228 815 1005 of msitall@unfccc.int

Verzoeken voor accreditatie moeten voor 21 oktober binnen zijn bij UNFCCC. Accreditatie na die datum is mogelijk maar kan tot vertragingen leiden.

Informatie over het perscentrum en technische
faciliteiten:

Axel Wuestenhagen +49 228 815 2772 of awuestenhagen@uno.de

AccommodatieVia VROM zijn er nog een beperkt aantal hotelkamers beschikbaar. Indien journalisten via VROM een kamer willen reserveren zijn wij in verband met een blokboeking wel genoodzaakt de hele periode in rekening te brengen (26 oktober-11 november, f 2432,55). Tot uiterlijk 5 oktober kunt u zich hiervoor telefonisch aanmelden bij: Meike Rademaker: 070-339.39.92 (bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=5458)

---

Deel: ' Klimaatconferentie in Marokko '
Lees ook