Ingezonden persbericht


Persbericht

Maarssen, 1 juni 2004

Kliqmatch gaat zelfstandig verder als matchcare

Matchcare en de KLIQ Groep hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt onder de naam Kliqmatch. Nu heeft de KLIQ Groep afstand gedaan van haar belang in Kliqmatch en gaat Kliqmatch zelfstandig verder onder de naam Matchcare. Hiermee keert Matchcare terug naar de eigen corebusiness en gaat ze definitief haar eigen weg.

Feitelijk verandert er weinig aan de dienstverlening. De positie wordt echter een stuk helderder. Het nieuwe Matchcare is meer dan ooit een volledig onafhankelijke, zelfstandig werkende consultancy- en informatieleverancier die de beweging naar werk wil starten, weet te ontwikkelen en kan versnellen. Beoogd resultaat: een helder werkproces, een betere regie en meer resultaat in termen van mobiliteit. Matchcare heeft gemeenten, intermediairs en werkgevers als klant.

Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand ligt de nadruk van de sociale diensten nog sterker op het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden. Matchcare ondersteunt gemeenten daarom bij de organisatie van reïntegratie met bestandsanalyses en de organisatie van klantmanagement. Zo'n 75% van het reïntegratiebudget zit vast in gesubsidieerd werk Vandaar dat Matchcare ook helpt bij de organisatie van gesubsidieerd werk middels de uiterst succesvol gebleken arrangementenmethodiek.

Bij werkgevers wordt de integrale benadering van HRM-vraagstukken steeds belangrijker, en er is een toenemende vraag naar slimme oplossingen om mobiliteitsprocessen kosteneffectief invulling te geven. De oplossingen van Matchcare ondersteunen de samenwerking in de totale mobiliteitsketen en maken de regievoering over meerdere partijen mogelijk.

Matchcare loopt bovendien inhoudelijk voorop op het gebied van beroepsbeschrijvingen en het toepassen van competentieprofielen ten bate van mobiliteit. Ook biedt Matchcare zeer uitgebreide online arbeidsmarkt- en vacature-informatie. Al deze gerichte informatie maakt een nog betere match tussen mens en werk mogelijk en is daarmee een belangrijke pijler van een effectief in-, door- en uitstroombeleid.

-- einde persbericht.

Noten voor redactie:

Neem voor meer informatie contact op met Matchcare, Erik Jan Wolters, telefoon 0346-586490, e-mail ejw@kliqmatch.nl

Meer informatie over de dienstverlenening is ook te vinden op www.matchcare.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Kliqmatch gaat zelfstandig verder als Matchcare '
Lees ook