KLIQMATCH/NV KLIQ/MATCHCARE

Kliqmatch heeft nieuwe RvC met voorzitter de heer J.F. Buurmei

Persbericht
24 mei 2002

Dit is een gezamenlijk persbericht van Kliqmatch, NV KLIQ en Matchcare

Kliqmatch heeft nieuwe RvC met voorzitter de heer J.F. Buurmeijer

Kliqmatch heeft een Raad van Commissarissen ingesteld, bestaande uit de heren Buurmeijer (voorzitter), De Ley en Van Ours. Met de instelling van deze RvC beklemtoont Kliqmatch haar onafhankelijkheid en benadrukt zij dat Kliqmatch de juiste partner is voor iedere organisatie actief op het gebied van reïntegratie en employability.

J.F. Buurmeijer is een bekende op het terrein van sociale zekerheid en leidde jarenlang het Lisv. Samen met R.W.P.A.M. de Leij (ervaren op het gebied van HR en employability onder andere vanuit Akzo Nobel en VNO-NCW) en prof. dr. ir. J.C. van Ours (hoogleraar arbeidseconomie KUB) zal hij toezicht houden op het beleid en een prominente rol spelen in de verdere ontwikkeling van Kliqmatch.

Kliqmatch is een joint venture van KLIQ en Matchcare en ondersteunt organisaties op het terrein van reïntegratie en employability. Voorbeelden zijn reïntegratiebedrijven, gemeenten, het UWV, bemiddelaars en grotere bedrijven. Deze brengen met de producten en diensten van Kliqmatch de arbeidsmarktkansen van een individu of een populatie in kaart en coördineren de begeleiding en bemiddeling. De enorme vacaturebank van Kliqmatch en is daarbij een centraal ingrediënt.

Kliqmatch wil met haar producten stimuleren dat er een transparante arbeidsmarkt ontstaat waarop mensen sneller en beter in staat zijn de best passende baan te verwerven. Deze transparantie is van groot belang in het licht van effectieve reïntegratie van arbeidsongeschikten en uitkeringsgerechtigden en, voor mensen die aan het werk zijn, blijvende inzetbaarheid en optimale benutting van de competenties van personeel.

Voor meer informatie over Kliqmatch kunt u contact opnemen met André van den Eventuin of Misja Bakx, tel. 0346 - 586 490

Voor meer informatie over Matchcare kunt u contact opnemen met Koos Samsom, directeur, tel. 0346 - 586 470

Voor meer informatie over KLIQ kunt u contact opnemen met mw. Anne Loeke van Erven, hoofd communicatie, tel. 033 - 460 90 00

24 mei 02 09:35

Deel: ' Kliqmatch heeft nieuwe RvC met voorzitter de heer J.F. Buurmei '
Lees ook