KLM

03/012

KLM PAUL HUF JUNIOR AWARD VOOR SUN BORGER

AMSTELVEEN, 14 maart 2003 - De jury van de KLM Paul Huf Junior Award heeft de KLM Paul Huf Junior Award 2003 toegekend aan de vierdejaars studente fotografie Sun Borger (22). Sun volgt de opleiding fotografie aan de Academie Minerva van de Hanzehogeschool in Groningen en is door deze opleiding voor de prijs genomineerd. De prijs is haar vandaag overhandigd door KLM President Directeur drs. L.M. van Wijk.

Sun Borger maakte in 2002 een serie zelfportretten welke voor de nominatie werd ingezonden. Deze serie geeft een beeld van integratie in de Nederlandse leefomgeving maar ook van een zoektocht naar een eigen identiteit en plek in deze wereld. Sun werd in 1980 in Seoel geboren en woont sinds 1981 in Nederland.

De jury baseert haar keuze voor het werk van Sun Borger in het bijzonder op de grote eenheid in het gekozen concept voor de serie zelfportretten. De foto's zijn technisch goed en vertonen een vernieuwende en verfrissende kijk op het onderwerp integratie en de zoektocht naar eigen identiteit. De jury was vol lof over de wijze waarop de zelfportretten tot stand zijn gekomen. De jury schrijft verder in haar rapport: "De serie portretten past in de traditie van het fotowerk van Paul Huf. Gezien haar leeftijd mogen hoge verwachtingen rond Sun gekoesterd worden en heeft zij nog veel mogelijkheden tot verdere groei in haar vakgebied". De jury van de KLM Paul Huf Junior Award 2003 bestond uit Adriaan Monshouwer (voorzitter), Judith Cahen, Laura Samsom, Mattie Boom en Paul Gregorowitsch.

De KLM Paul Huf Junior Award bestaat uit een geldprijs van tienduizend Euro. De helft van deze prijs bestaat uit een door KLM verstrekte, betaalde opdracht. De KLM Paul Huf Junior Award werd ingesteld na het overlijden van Paul Huf in januari 2002 en is dit jaar voor het eerst uitgereikt. Met de Junior Award wil KLM in de geest van de heer Huf de vakbekwaamheid en professionaliteit van jonge fotografen waarderen en stimuleren. Deze prijs zal opnieuw worden uitgereikt in 2005.

De KLM heeft in 1999 de KLM Paul Huf Award ingesteld bij het tachtig jarig bestaan van KLM en naar Paul Huf vernoemd vanwege zijn 75ste verjaardag in dat jaar. Paul Huf heeft gedurende meer dan 50 jaar vele foto opdrachten voor KLM uitgevoerd. De eerste Award werd in 1999 uitgereikt aan de Italiaanse fotograaf Oliviero Toscani, de tweede (in 2001) aan de Co Rentmeester en de derde werd in 2002 toegekend aan Annie Leibovitz. Deze prijs zal opnieuw worden toegekend in 2004.

AMS/DR/JCH

Deel: ' KLM Paul Huf Junior Award voor Sun Borger '
Lees ook