Gemeente Vlaardingen


11-07-2002

Kluutpad wordt Sternpad
Toekomstige bewoners waren het niet eens met de naam van hun nieuwe straat in een nieuwbouwproject in de wijk Holy. Zij stuurden een protestbrief naar de gemeente waarin ze hun bezwaren tegen de naam Kluutpad kenbaar maakten. Overleg tussen de gemeente en de toekomstige bewoners resulteerde in een naam waarmee iedereen tevreden kon zijn: Sternpad. Ook het college heeft de nieuwe naam tijdens haar laatste vergadering goedgekeurd.

Voor een nieuwbouwproject in de wijk Holy moesten twee nieuwe straatnamen worden bedacht. De nieuwe straten, gelegen in de Vogelbuurt, kregen namen van watervogels. De straatnamencommissie, die belast is met het voorstellen van nieuwe straatnamen, stelde voor de nieuwe straten Zilvermeeuwlaan en Kluutpad te noemen. De toekomstige bewoners van het Kluutpad tekenden protest aan tegen deze nieuwe naam omdat Kluut in de volksmond makkelijk kan verbasteren.

Op 21 mei jl. stuurden zij een brief naar het college van B&W met hun bedenkingen tegen de naam Kluutpad. De naam zou, bij het weglaten van 2 letters, een onsmakelijke, sexistische naam geven die zij niet op prijs stelden. Gezien de snelle oplevering van de huizen (planning: september 2002) en de naderende vakantieperiode moest er snel een nieuw voorstel komen. Overleg tussen de gemeente en de toekomstige bewoners heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe naam voor de straat: Sternpad. Tegen de naam Zilvermeeuwlaan bestonden geen bezwaren.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kluutpad Vlaardingen wordt Sternpad '
Lees ook