Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Akademie kiest zestien nieuwe leden

De Afdelingen Letterkunde en Natuurkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben dit jaar zestien nieuwe leden gekozen. De in totaal tweehonderd leden van de Akademie zijn vooraanstaande geleerden, werkzaam op alle terreinen van het wetenschappelijk onderzoek. De Akademieleden zijn verdeeld over twee Afdelingen: de Afdeling Natuurkunde (voor de natuur-, levens- en technische wetenschappen) en de Afdeling Letterkunde (voor de geestes-, maatschappij-, gedrags- en rechtswetenschappen). De KNAW adviseert de regering over ontwikkelingen in de wetenschap, bevordert de nationale en internationale samenwerking op wetenschappelijk gebied en is verantwoordelijk voor vijftien instituten voor wetenschappelijk onderzoek en voor dienstverlening aan de wetenschap, met in totaal elfhonderd medewerkers.

De nieuwe leden zijn:

Afdeling Letterkunde

Prof. dr. J.F. Borghouts - Hoogleraar egyptologie, UL

Prof. dr. W.L. Idema - Hoogleraar Chinese taal en letterkunde, UL

Prof. dr. P.S.H. Leeflang - Hoogleraar bedrijfseconomie, RUG

Prof. dr. ir. H.W. Lintsen - Hoogleraar geschiedenis van de techniek, TUD en TUE

Prof. dr. L.P. Louwe Kooijmans - Hoogleraar prehistorie, UL en wetenschappelijk directeur ARCHON

Prof. dr. B.M.S. van Praag - Hoogleraar toegepaste economie, UvA en directeur Stichting voor Economisch Onderzoek

Prof. dr. E.R.M. Taverne - Hoogleraar geschiedenis van de architectuur en stedebouw, RUG

Prof. dr. F. Zwarts Hoogleraar - Nederlandse taalkunde, RUG

Afdeling Natuurkunde

Prof. dr. ir. E. van der Giessen - Hoogleraar continue media/nieuwe materialen, TUD

Prof. dr. R.D. Gill - Hoogleraar kansrekening en statistiek, UU

Prof. dr. H. Hooghiemstra - Hoogleraar palynologie en kwartaire oecologie, UvA

Prof. dr. P.J. van der Maas - Hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, EUR en directeur Netherlands Institute for Health Sciences

Prof. dr. ir. L.A. Peletier - Hoogleraar analyse en toegepaste wiskunde, UL

Prof. dr. G.Th. Robillard - Hoogleraar biochemie, RUG

Prof. dr. ir. D.C. Schram - Hoogleraar technische natuurkunde, TUE

Prof. dr. ir. P.J.G.M. de Wit - Hoogleraar moleculaire fytopathologie, LUW

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: vodoc@bureau.knaw.nl

Deel: ' KNAW kiest zestien nieuwe leden '
Lees ook