Rijksuniversiteit Groningen


KNCV Milieuchemieprijs voor Albert-Jan Abma

De Groningse chemicus en milieukundige Albert-Jan Abma is de winnaar van de afstudeerprijs van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), sectie Milieuchemie, 1999. Abma zal de prijs op 6 januari 2000 op het KNCV Wintercongres in ontvangst nemen. Hij krijgt de prijs voor zijn onderzoek 'De groene kant van rood', een milieugerichte levenscyclusanalyse van rode textielkleurstoffen. In dat onderzoek vergelijkt Abma de milieuaspecten van rode kleurstoffen die op een klassieke wijze uit meekrapwortel worden gewonnen met die van moderne kleurstoffen die via chemische synthese worden gemaakt. Het blijkt dat het synthetische rood milieuvriendelijker is dan het natuurlijke, 'groene' rood. Een tweede afstudeeronderzoek van Abma resulteerde in het rapport 'Science of fiction'. Dit is een visie op duurzame ontwikkeling van Noord-Nederland tot 2015. In dit onderzoek zet Abma de stap van de milieukundige beoordeling, zoals in 'De groene kant van rood', naar het toekomstgericht ontwerpen.

Zoekwoorden:

Deel: ' KNCV Milieuchemieprijs voor Albert-Jan Abma '
Lees ook