Ingezonden persbericht


KNCV-Zomercongres 2001

e-Chemie

donderdag 30 & vrijdag 31 augustus 2001

Evoluon, Eindhoven

Het jaarlijks KNCV Zomercongres zal dit jaar geheel in het teken staan vande mogelijkheden die het internet biedt voor de chemie. De donderdag zal als invalshoek de E-commerce hebben, terwijl de vrijdag geheel in het teken staat van de maatschappelijke ontwikkelingen die het met zich meebrengt.

Programma Donderdag 30 augustus 2001 Vrijdag 31 augustus 2001 Opening door dr. ir. Hans 10.15 uur Opening door dr.ir. Hans van 09.55 van Suijdam (voorzitter Suijdam (voorzitter KNCV) uur
KNCV)

10.30 uur Het e-landschap in Nederland 10.00 Uitreiking KNCV Gouden Kees Vijlbrief uur Medaille 2001aan prof. dr. (Ministerie van Economische Albert J.R. Heck Zaken)
10.30uur De rol van e in het chemisch 10.30 Werken in de kennis- en bedrijfsleven uur netwerkeconomie Theo Simons (Accenture) Lambert van der Laan (Erasmus Universiteit Rotterdam)

11.30 uur Pauze 11:00 Pauze uur
12.00 uur Futurizing our Business 11.30 E-chemie: kansen & Feike Sijbesma (Raad van uur bedreigingen, wat betekent Bestuur DSM) het voor u? Interactieve debating workshop verzorgd door de Sectie Chemie in Context 12.30 uur Complete intergratie van 13.00 Lunchpauze chemische structuur en uur
informatie: toekomstdroom of
realitiet?
Jan Schultz (SPECS and
BioSPECS)
Aanvang 13.00 uur Lunchpauze 14.00 parallelbijeenkomsten (zie uur
onder) Aanvang
14.00 uur parallelbijeenkomsten (zie 16.30 Einde parallelbijeenkomsten onder) uur
Afsluitende debat over de 16.30 uur Einde parallelbijeenkomsten 16.30 resultaten van de uur
interactieve workshop

18.00 uur Avondprogramma met diner, 17.30 Borrel muziek en entertainment uur

Parallelbijeenkomsten donderdag 30 augustus 2001


* E-lab: wat kan ik er mee?
Afdeling Laboratorium en BedrijfsPraktijk

* Digitaal kennismanagement
Werkgroep Kennismanagement (onderdeel Sectie Chemie in Context)
* e-Science: de digitale researchomgeving
Workshop van KNCV-Partner COBIDOC

* Van kennisbron tot netwerkorganisatie
Consultancy Groep

* Internet, een avontuur voor de manager
Chemie Management Groep

* Biotechnologie: (Expert)Visie & Debat
i.s.m. Stichting C3

Parallelbijeenkomsten vrijdag 31 augustus 2001


* Van Al-chemie naar E-chemie
Chemie Historische Groep

* E-learning in het voortgezet onderwijs
Sectie Scheikunde Onderwijs

* Procestechnologie - leren, toepassen en integreren Sectie Procestechnologie

* Bioinformatica en het Internet, van genetische code tot chemische toepassing
Werkgroep Bioinformatica

* e-Privacy and @nti-kraak
Sectie Chemie & Recht

Donderdag 30 en Vrijdag 31 augustus 2001

Congrescentrum, Het Evoluon, Eindhoven

Deel: ' KNCV Zomercongres over internet en de chemie '
Lees ook