PERSBERICHT

Zorgverzekeraars en tandartsen: knelpunt praktijkkosten opgelost!

Nieuwegein/Zeist, 10 september 2001

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de tandartsenorganisatie NMT hebben een oplossing bereikt voor het probleem van de fors gestegen praktijkkosten. ZN en NMT dringen er bij de minister op aan om het akkoord snel te bekrachtigen, zodat de tandartstarieven en de polisvoorwaarden per 1 januari 2002 kunnen worden aangepast.

NMT en ZN hebben afgesproken de hogere praktijkkosten van de tandartsen te compenseren met een tariefverhoging. Tegelijkertijd worden de laatste verschillen tussen volwassen ziekenfondspatiënten en particulieren opgeheven. De ziekenfondsvergoeding wordt uitgebreid met röntgenfoto's en chirurgie van algemene aard. In plaats van het jaarlijkse cluster preventief onderhoud vergoedt het ziekenfonds vanaf
1 januari 2002 alleen de eerste periodieke contrôle. De tweede periodieke contrôle en tandsteenverwijdering worden net als andere vergoedingen gedekt door de aanvullende verzekering, die verreweg de meeste ziekenfondsverzekerden met een eigen gebit hebben afgesloten. Voor de jeugd tot 18 jaar wordt het pakket tandheelkundige zorg onder andere uitgebreid met behandeling na het verlies van een voortand.

Behoud van drempelloze toegang en verzekerde tandheelkunde Het gezamenlijke voorstel van NMT en ZN leidt tot wijziging van het verstrekkingenpakket. NMT en ZN dringen erop aan dat de minister hun voorstel nog deze week bekrachtigt, omdat de tarieven en polisvoorwaarden nog moeten worden aangepast om deze wijzigingen januari 2002 te kunnen doorvoeren. Op 4 juli antwoordde de minister de Tweede Kamer dat ze het kostenprobleem onderkende en dat een goed onderbouwd voorstel van NMT en ZN door haar zou worden gehonoreerd. ZN en NMT zijn in het voorstel uitgegaan van de goede ervaringen met de stelselwijziging van 1995. Sindsdien worden meer Nederlanders dan ooit met tandheelkundige zorg bereikt. Daarom houden de zorgverzekeraars en de tandartsen vast aan de uitgangspunten van 'drempelloze toegang' en verzekerde tandheelkundige zorg.
Het plan van ZN en NMT leidt ertoe dat een tandarts per jaar gemiddeld 27.500 gulden vergoeding ontvangt voor de uitvoering van de richtlijn infectiepreventie tandheelkunde en 9.000 gulden voor betere arbeidsvoorwaarden in de CAO voor tandartsassistenten. Ook de meerkosten van de tariefaanpassing op 1 juli jl., waarmee de sterk gestegen verzekeringspremies zijn gecompenseerd, zijn in het plan van NMT en ZN opgenomen.
Uitvoering van het plan van ZN en NMT leidt voor de patiënt tot een beperkte kostenverhoging, van gemiddeld zo'n 18 gulden per jaar per patiënt.

Meer informatie vindt u op www.NMT.nl. Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van NMT en ZN: NMT: Walther Verhoeven, 030 6076318 of 06 53 259 742 ZN: Marianne de Jong, 030 6988 241

Zoekwoorden:

Deel: ' Knelpunt praktijkkosten zorgverzekeraars/tandartsen opgelost '
Lees ook