KNHS Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie---

KNHS en SRR ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

3-6-2002

ERMELO - Op vrijdag 31 mei jl. hebben de voorzitters van de KNHS en de Stichting Recreatieruiter (SRR) in Nijmegen de
samenwerkingsovereenkomst tussen beide hippische organisaties ondertekend. De handtekeningen van Martien van den Heuvel en Eef Schreurs markeerden een belangrijke stap voorwaarts in de verdere ontwikkeling van de recreatieve paardensport.

In het kader van de herstructurering van de Nederlandse paardensportorganisaties is geruime tijd gesproken over een nieuwe organisatorische opzet van de recreatieve paardensport. Eef Schreurs: De SRR heeft een belangrijke taak vervuld, met name ook in de behartiging van de belangen van de recreatieruiters. Ons bestuur wilde de zekerheid hebben, dat dit aspect van ons werk niet verloren zou gaan. Ik ben blij, dat we daarover goede afspraken met de KNHS hebben kunnen maken. In de samenwerkingsovereenkomst is dan ook vastgelegd, dat de SRR haar voormalige recreatieve activiteiten overdraagt aan de KNHS Recreatiesportvereniging. De KNHS erkent de SRR als enige onafhankelijke organisatie voor de organisatie van examens ten behoeve van het Ruiter- en Koetsierbewijs. Om de nieuwe doelstelling en taak van de stichting beter tot uiting te brengen wijzigt de Stichting Recreatie Ruiter haar naam in Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter met als pay-off voor Ruiter en Koetsier.

Bron: KNHS / Andries van den Berg

Zoekwoorden:

Deel: ' KNHS en SRR ondertekenen samenwerkingsovereenkomst '
Lees ook