KNHS Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie---

KNHS en Stichting Het Geldersch landschap tekenen intentieverklaring

31-3-2003

ERMELO - In het bijzijn van vele genodigden hebben vanmiddag de KNHS en Stichting Het Geldersch Landschap een verklaring getekend waarin de intentie tot samenwerking voor de herinrichting van het KNHS-terrein te Ermelo werd vastgelegd.

De ondertekening, door mevrouw B.H. Pijl, directeur van Stichting Het Geldersch Landschap en de heer M. van den Heuvel, voorzitter van de KNHS, bekrachtigt dat beide partijen zich zullen inspannen voor de uitbreiding van het gebouwencomplex van de KNHS en het oplossen van het parkeerprobleem. Centraal daarbij staat een goede landschappelijke inpassing. Tevens komen de gronden langs de Hierdense beek in beheer bij het Geldersch Landschap en worden natuurvriendelijk ingericht. Ook de aanwezige camping wordt opgeheven.

Tijdens de bijeenkomst "Groen voor Rood" werden de plannen toegelicht. De heer J. Berendsen, directeur van de KNHS ging kort in op de geschiedenis en de ontwikkeling van het KNHS-centrum Ermelo en benadrukte de belangrijke nationale functie van het complex in de paardensport. De heer ing. W.A.A. Lammertink, regiomanager en mevrouw Pijl, directeur van Stichting Het Geldersch Landschap gaven achtereenvolgens uitleg over het Landgoed Staverden en de totstandkoming van de intentieverklaring.

Na de ondertekening feliciteerde wethouder de heer E.J. Bilder van de gemeente Ermelo beide organisaties en het onderstreepte het belang van deze samenwerking. De bijeenkomst werd onder het genot van een hapje en drankje feestelijk afgesloten.

Bron: KNHS

Deel: ' KNHS en Stichting Het Geldersch landschap tekenen intentieverklaring '
Lees ook