KNHS Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie---

Jurycursus Lichte Tour

17-3-2003

Op korte termijn wil de KNHS een jurycursus organiseren voor de beoordeling van dressuurproeven Lichte Tour (Intermediar I). Ongeveer 12 kandidaten kunnen aan deze cursus deelnemen. De cursus bestaat uit ca. 5 lesavonden, inclusief de examens. De opleiding zal op een centraal gelegen locatie georganiseerd worden.

Om voor deelname aan deze promotiecursus in aanmerking te komen, kunnen Z-dressuurjuryleden die aan de ondervermelde criteria voldoen, zich vóór 15 april 2003 schriftelijk aanmelden bij de Afdeling Opleidingen van de KNHS. Bij de opgave dienen persoonsgegevens en het persoonsnummer (zie uw bewijs van lidmaatschap) te worden vermeld.

Belangstellenden dienen rekening te houden met ondervermelde toelatingsvoorwaarden, namelijk:

* Lid zijn van een (rij) vereniging of ponyclub en als zodanig ook bij de KNHS geregistreerd staan

* Opgenomen zijn (geweest) in tenminste de klasse Z-2 dressuur (paarden),met tenminste 1 winstpunt

* Tenminste 2 jaar in het bezit van de kwalificatie IZ en in de praktijk tenminste 20 maal als dressuurjurylid te hebben gefun­ geerd

* Een leeftijd hebben van minimaal 25 jaar en maximaal 50 jaar
* Gediplomeerd commandant of 1e fase instructeur (Stichting ORUN).
Daarnaast dient met het volgende rekening te worden gehouden:
* Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zich in woord en geschrift kan uitdrukken in één bij de FEI-gehanteerde talen (Engels/Frans)

* (schriftelijke) toetsing (dressuurtechnische- en reglementenkennis) maakt deel uit van de selectieprocedure, alsmede een intake-gesprek.

Nadat de afdeling Opleidingen uw reactie heeft ontvangen, krijgt u een inschrijfformulier. Daarmee kunt u uw aanmelding voor deze cursus nader toelichten.

Attentie

Kandidaten die reeds in een eerder stadium schriftelijk kenbaar hebben gemaakt belangstelling voor deze opleiding te hebben, hoeven niet opnieuw te reageren; zij hebben reeds een inschrijfformulier ontvangen.

Bron: KNHS / afdeling Opleidingen

Zoekwoorden:

Deel: ' KNHS wil jurycursus organiseren voor beoordeling dressuurproeven '
Lees ook