KNMG

KNMG federatie zoekt nieuw bestuurslid

Op de aankomende Algemene Vergadering van de federatie KNMG (AV) van 25 juni a.s. zal mevrouw S.H. Bollen, psychiater, terugtreden als één van de twee vertegenwoordigers van de individuele leden van de KNMG federatie in het Federatiebestuur (FB). Mevrouw Bollen heeft de individuele leden met grote inzet vertegenwoordigd sinds de vorming van de federatie in 1999.

Op grond van artikel 15, lid 1 van de statuten van de federatie KNMG hebben in het FB zitting "twee leden, afkomstig uit de kring van de individuele leden, benoemd door de Algemene Vergadering op grond van een bindende voordracht van de individuele leden in de 23 KNMG-districten".

KNMG-districtsbesturen en individuele leden van de federatie KNMG kunnen kandidaten respectievelijk zichzelf voordragen voor de vacature die ontstaat door het terugtreden van mevrouw Bollen.

De kandidaat wordt door de AV benoemd voor een periode van vier jaar en vervult haar/zijn functie als vertegenwoordiger van de individuele leden in het FB, samen met het zittende bestuurslid, mevrouw dr. S. van de Vathorst.

U wordt verzocht binnen 14 dagen na het verschijnen van deze aankondiging te reageren. Inmiddels is door het bestuur van KNMG District XX Groningen een voordracht voor een kandidaat gedaan. Dit laat uiteraard onverlet dat andere KNMG-districtsbesturen nog kandidaten kunnen voordragen.

Meer informatie?
Neem dan per e-mail vandevathorst@planet.nl) contact op met mw. dr. S. van de Vathorst, voorzitter van het Podium Individuele leden van de federatie KNMG.
Voor informatie over de activiteiten van de KNMG-districten en de districtsvorming kunt contact u contact opnemen met drs. Robbert J. Egger, hoofd Regionalisatie & Verenigingszaken van de KNMG, telefoon 030 282 3239, e-mail: r.egger@fed.knmg.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' KNMG federatie zoekt nieuw bestuurslid '
Lees ook