KNMG

KNMG voorstander van beperking taken Inspectie

Inspecteur-generaal prof.dr. J.H. Kingma van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil de activiteiten van IGZ beperken tot een aantal kerntaken. Hij gaf dit deze week aan in een brief aan mevrouw dr. E. Borst-Eilers, demissonair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie ook eerder verschenen nieuwsbericht op Artsennet Inspectie wil zich weer op zorg gaan concentreren.

Op hoofdlijnen ondersteunt de KNMG dit voorstel. De KNMG wil wel graag de toekomstige kerntaken gespecificeerd zien. Centraal zou de KNMG graag zien staan, dat de IGZ erop toeziet dat het veld kwaliteitssystemen heeft en ook volgens die systemen werkt. Uiteraard vindt de KNMG daarnaast het handhaven van de meldmogelijkheid van excessen bij IGZ en de bevoegdheid van de IGZ om maatregelen in zulke gevallen te nemen essentieel.

Voor wat betreft het Reclamebesluit Geneesmiddelen blijft KNMG voorstander van zelfregulering, onder andere via de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). KNMG is er tevreden over dat de IGZ nu ook zelf inziet dat zelfregulering hierin het beste is.

Zoekwoorden:

Deel: ' KNMG voorstander van beperking taken Inspectie '
Lees ook