Het weer nader verklaard

knmi/nos teletekst pagina 717

Het weer in de twintigste eeuw

(links) Volgende week zondag nemen we afscheid van de laatste januari van de 20e eeuw. Zo denkt iedereen erover en het jaar 2000 heeft de magische betekenis als eerste jaar van de nieuwe eeuw. Gevoelsmatig is dat heel begrijpelijk door het mooie ronde getal 2000, maar strikt genomen laat het begin de 21e eeuw nog een jaar op zich wachten!

Dat komt omdat de eerste eeuw van onze jaartelling begon met het jaar 1 en niet met het jaar 0, dat nooit heeft bestaan. Weliswaar is de christelijke jaartelling pas eeuwen later ingesteld, maar de telling begon met het jaar 1 en dat was ook het jaar van Christus geboorte. De klimatologen sluiten zich hierbij aan en pas in het jaar 2001 worden de nieuwe klimatologische gemiddelden, over de laatste drie decennia, berekend. Het KNMI baseert zijn "normalen" voorlopig nog op de gemiddelden over het tijdvak 1961-1990, zoals dat door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) wordt voorgeschreven. In de loop van 2001 gaat De Bilt officieel over op de nieuwe "normaal" over het tijdvak 1971-2000.

Dat neemt niet weg dat het jaar 1999 een mooie gelegenheid is om terug te blikken op een eeuw weer. Op internet zullen dit jaar aan het einde van iedere maand terugblikken op het weer in die maand in de twintigste eeuw. De klimatologische afdeling van het KNMI zet alle maanden van de eeuw in grafiek en eind 1999 hebben we alles compleet. We beginnen uiteraard met januari, in de volksmond ook wel de ijsmaand genoemd. Met name in de jaren veertig was die benaming terecht, maar in veel januari-maanden, zeker de laatste tijd en ook dit jaar weer, was er geen ijs te bekennen! * Een eeuw januari * Schrikkeljaar 2000 * De 21e eeuw begint in 2001

Voor vragen en opmerkingen over deze pagina: Harry Geurts Copyright © KNMI Laatste wijziging : 22 januari 1999

Deel: ' KNMI blikt terug op het weer in de twintigste eeuw '
Lees ook