Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Woensdag, 26 maart 2003 10:33 uur

Aardbevingen actueel op internet

Het KNMI biedt als nieuwtje de actuele registratie van de bodembeweging nu ook op internet. Iedereen die iets "gevoeld" meent te hebben kan dat nu zelf nagaan via de website van de afdeling Seismologisch Onderzoek. De actuele registraties zijn te vinden onder live seisomogram.

Het instrument waarvan de registraties on-line te zien zijn staat opgesteld bij de Heimansgroeve vlakbij Epen in het uiterste zuiden van Limburg. Het seismogram toont de verticale bodembeweging op deze locatie. Het KNMI beschikt over een meetnet van seismometers verspreid over heel Nederland. Ieder meetstation is uitgerust met seismische meetapparatuur, waarvan de registraties rechtstreeks naar De Bilt worden gestuurd.

In Nederland komen geregeld aardbevingen voor. In het zuiden natuurlijke bevingen langs de actieve breuken die daar lopen en in het noorden geïnduceerde bevingen door gaswinning. Overigens registreert de seismometer ook aardbevingen die elders op de wereld plaatsvinden. Uit nader onderzoek van dit signaal en signalen van andere Nederlandse stations kunnen de seismologen afleiden waar de bevingen plaatsvonden. Onder het seismogram is informatie gegeven over aardbevingen die op deze dag gebeurd zijn met een magnitude groter of gelijk aan 4 (en in Noord-Amerika ook met kleinere magnitudes). Deze informatie is afkomstig van de USGS/NEIC. De tijden waarop deze aardbevingen plaatsvonden (de 'origin'-tijden) zijn door middel van rode streepjes aangegeven in het seismogram. Het wereldbolletje laat zien waar deze aardbevingen plaatsvonden.

Live seismogram
Uitgebreide toelichting bij de registratie

Deel: ' KNMI brengt aardbevingen actueel op internet '
Lees ook