KNSB

Persbericht

Amersfoort, 10 januari 2000 Ref.:60987/gk

KNSB VAN START MET SKATE-TOERTOCHTEN

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) heeft een aanbod gedaan aan de ruim 200 bij haar aangesloten toertochtorganisaties om onder auspiciën van de KNSB Skate-toertochten te gaan organiseren. In het verlengde van de faciliteiten die de KNSB haar verenigingen biedt bij toertochten op natuurijs, gaat de KNSB deze faciliteiten ook bieden voor skate-toertochten in het voorjaar en in de zomer.

Met deze uitbreiding van de dienstverlening van de KNSB aan de bij haar aangesloten verenigingen, speelt de KNSB in op de vraag die vanuit de verenigingen gekomen is om onder paraplu van de KNSB skate-toertochten te kunnen gaan organiseren.

De KNSB heeft met het tussendoortje Right van Koninklijke Peijenburg een intentieverklaring getekend om als hoofdsponsor van de "Right Skate Toertochten" te gaan optreden.

Middels de sponsoring van de KNSB skate-aktiviteiten wil Peijenburg het product RIGHT positioneren als een sportief tussendoortje met veel koolhydraten en bij uitstek geschikt voor de recreatieve duursporter.

Afgelopen jaar heeft overleg plaatsgevonden tussen de KNSB en de Skeeler Bond Nederland (SBN). Tussen beide bonden zal samengewerkt gaan worden op het gebied van opleidingen en kaderontwikkeling. De SBN richt zich van oudsher op het wedstrijdskeeleren, waarnaast de KNSB zIch gaat richten op de (coördinatie) van skate-toertochten. Tussen KNSB en SBN zal voortdurend overleg plaatsvinden, aktiviteiten op elkaar afgestemd worden en is wellicht in de toekomst verdergaande samenwerking mogelijk.

EINDE PERSBERICHT

Deel: ' KNSB van start met skate-toertochten '
Lees ook