Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)


27-01-2003

KNV aan Donner: Bereikbaarheid topprioriteit

In een brief aan informateur Donner vraagt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) aandacht voor de problemen in het Nederlandse vervoer. Vanwege de verslechterde concurrentiepositie van Nederland is het volgens KNV nu zaak om daadkrachtig de belangrijkste knelpunten aan te pakken.

De slechte bereikbaarheid, het ontbreken van een europees 'level playing field', de opgelopen loonkosten en de verminderde arbeidsproductiviteitsstijging ten opzichte van het Europese gemiddelde ziet KNV als belangrijkste obstakels voor het optimaal functioneren van het Nederlandse wegvervoer.

De slechte bereikbaarheid op de Nederlandse wegen kostte de samenleving in 1997 nog 0,77 miljard euro, tegenwoordig is dit opgelopen tot 1,4 miljard euro en dit zal verder stijgen als er geen forse maatregelen genomen worden. KNV pleit voor extra investeringen van 1,1 miljard euro per jaar in de verbetering van de bereikbaarheid van de belangrijkste stedelijke centra en mainports in Nederland om de achterstand enigszins goed te maken. Hierbij passen uitdrukkelijk ook maatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer.

Op Europees niveau ontbreekt het aan een 'level playing field' ofwel: gelijke monniken, gelijke kappen. Het komt vaak voor dat door Europese instanties opgelegde regels in de diverse landen verschillend worden geïnterpreteerd, gecontroleerd en gesanctioneerd. KNV vindt dat een nieuwe Nederlandse regering alle zeilen moet bijzetten om binnen de EU te streven naar voltooiing van de interne markt door harmonisatie van regelgeving.

De loonkosten per eenheid product stijgen dit jaar in Nederland 1¾ % meer dan het Europees gemiddelde. De gemiddelde arbeidsproductiviteitsstijging zal met 1% achterlopen op het gemiddelde in de Eurozone. KNV is voorstander van het verlagen van de sociale premies en ziet loonmatiging als belangrijk instrument om de concurrentiepositie te verbeteren. KNV vindt dat bij een nieuw te vormen regering dit onderwerp hoog op de agenda moet staan.

Deel: ' KNV aan Donner Bereikbaarheid topprioriteit '
Lees ook