Ingezonden persbericht


KNV blij met aandacht voor vergrijzing in het OV

Den Haag, 20 november 2008. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is blij met de aandacht die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) schenkt aan de toenemende vergrijzing onder de reizigers in het openbaarvervoer. Het aandeel 65+ in het OV zal de komende jaren enorm toenemen en op dit moment is hier niet voldoende aandacht voor. KNV deelt de belangrijkste conclusies uit het rapport, maar mist wel de rol van de OV-chipkaart en reizigersinformatiesystemen.

Het rapport onderstreept het toenemende belang van ouderen in het OV. Pogingen om het OV voor ouderen aantrekkelijker te maken door gratis OV te verstrekken, worden echter niet gesteund. KNV is blij met deze conclusie. KNV is van mening dat gratis OV uiteindelijk ten koste zal gaan van de kwaliteit. Daarnaast is de werkgeversorganisatie blij met de conclusie van het rapport dat het voor de komende jaren van belang is de gedifferentieerde tariefstructuur in stand te houden.

Het rapport besteedt echter geen aandacht aan de rol die de OV-chipkaart en reizigersinformatiesystemen hebben in het aantrekkelijker maken van het OV. KNV is van mening dat beide systemen een belangrijk instrument zijn om het reizen per OV eenvoudiger en overzichtelijker te maken. De OV chipkaart moet daarom zo snel mogelijk worden ingevoerd en er moet meer aandacht komen voor de ontwikkeling en invoering van reizigersinformatiesystemen.

KNV benadrukt dat voor de introductie van de OV-chipkaart en reizigersinformatiesystemen goede samenwerking tussen de overheden en vervoerders cruciaal is.

Niet voor publicatie

Contact

Floris Liebrand
PR & communicatie manager
+31 (0)6 434 30 307
f.liebrand@knv.nl

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is de werkgeversvereniging voor het beroepsgoederenvervoer en beroepspersonenvervoer: openbaar vervoer, taxi- en touringcarvervoer.

Deel: ' KNV blij met aandacht voor vergrijzing in het OV '


Lees ook